Úradná tabuľa

Výzva MAS ŠAFRÁN na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP PRV SR 2014-2020

 10.06.2019

MAS ŠAFRÁN vyzýva záujemcov o odborné hodnotenie ŽoNFP o zaslanie žiadosti o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov v zmysle nižšie uloženej výzy. Uzávierka prijímania žiadostí je dňa 2.9.2019.

Link na výzvu: https://www.massafran.sk/news/vyzva-na-vyber-odbornych-hodnotitelov-zonfp-prv-sr-2014-2020-mas-safran/

  1 2 3 4 5

  Elektronické služby

  Úradné hodiny

  Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
  Utorok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
  Streda: 08:00 - 12:00 12:30 - 17:00
  Štvrtok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
  Piatok: 08:00 - 12:00 12:30 - 14:00

  Fotogaléria

  Kalendár

  Návštevnosť