Voľby a referendum

 • vedenie stáleho zoznamu voličov,
 • vydávanie voličských preukazov k určeným druhom volieb,
 • vydávanie hlasovacích preukazov k referendu,
 • voľba poštou pri voľbách do NR SR,
 • námietková kancelária – volič si môže overiť, či je zapísaný v stálom zozname voličov a môže požadovať doplnenie údajov alebo    vykonanie opráv.

Voľby do orgánov samosprávy obcí

10. november 2018

 • Obec Lada zverejňuje e-mailovú adresu na doručenie oznámenia starostovi obce o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a do okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obce Lada, ktoré sa budú konať dňa 10. novembra 2018:                   obeclada@gmail.com
 • Zapisovateľka miestnej volebnej komisie v obci Lada pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať 10. novembra 2018: 
       
  Ing. Anežka Imrichová   
  tel.: 051/7941213
  mobil: 0918 431 066
  e-mail:  obeclada@gmail.com                                              

                                                          

Elektronické služby

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 08:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 08:00 - 12:00 12:30 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár

Návštevnosť