Úradná tabuľa

Pripomienkovanie návrhov dokumentov

 27.11.2021

V zmysle §27, ods.2 zákona 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa do lehoty nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Z toho vyplýva, že lehota pripomienkovania dokumentov plynie od nasledujúceho dňa po vyvesení dokumentu.
1 2 3

Elektronické služby

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 08:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový  deň
Piatok: 08:00 - 12:00 12:30 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár

Návštevnosť