Úradná tabuľa

Oznámenie o strategickom dokumente "Zmeny a doplnky č. 5/2022 ÚPN obce Kapušany"

 13.06.2022

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Námestie mieru 3, 080 01  Prešov do 15 dní od dňa, keď bolo oznámenie zverejnené.

Uvedené oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmeny-doplnky-c-5-2022-uzemneho-planu-obce-kapusany-

1 2 3 4

Elektronické služby

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 08:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 08:00 - 12:00 12:30 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár

Návštevnosť