Organizácia školy

Organizácia tried : šk. rok 2018/2019

Triedny  učiteľ

Trieda

Počet  žiakov

Chlapci

Dievčat

Začlenení žiaci

Vychovávateľka

Mgr. Soňa Černická

II.

1.roč.

3

2

1

0

Mgr. Ľubica Galeštoková

Mgr. Soňa Černická

II.

2.r.

5

1

4

0

Mgr. Dagmar Chovancová

I.

3.r.

4

1

3

0

Mgr. Dagmar Chovancová

I.

4.r.

2

2

0

0

Elektronické služby

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 08:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 08:00 - 12:00 12:30 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár

Návštevnosť