Organizácia školy

Organizácia tried : šk. rok 2017/2018

Triedny  učiteľ

Trieda

Počet  žiakov

Chlapci

Dievčat

Začlenení žiaci

Vychovávateľka

Mgr. Monika Čabalová

I.

1.roč.

7

1

6

0

Mgr. Ľubica Hasarová

Mgr. Monika Čabalová

II.

2.r.

5

2

3

0

Mgr. Dagmar Chovancová

III.

3.r.

2

1

1

1

Mgr. Dagmar Chovancová

IV.

4.r.

11

7

4

0

Elektronické služby

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 08:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 08:00 - 12:00 12:30 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár

Návštevnosť