Organizácia školy

Organizácia tried : 

Triedny učiteľ Trieda Počet žiakov Chlapci Dievčat Začlenení žiaci Vychovaváteľka
Mgr. Dagmar Chovancová III. 8 4 4 0 Mgr. Slavomíra Kožlejová
Mgr. Marcela Jančušová I. 2 2 0 0
Mgr. Marcela Jančušová II. 10 6 4 0
Mgr. Dagmar Chovancová IV. 2 1 1 0

Elektronické služby

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 08:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 08:00 - 12:00 12:30 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár

Návštevnosť