Komisie

Komisia na ochranu verejného poriadku:
Predseda:
Členovia:
Komisia pre šport a mládež:
Predseda:
Členovia:
  1.  
Komisia finančná a správy obecného majetku:
Preseda:
Členovia: 
  1.                                   
Komisia výstavby a životného prostredia:
Predseda:
Členovia:

       1.
       2.
       3.

Komisia sociálna :
Predseda:
Členovia:

Komisia pre kultúru a školstvo:
Predseda:
Členovia:

Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov:
Predseda:
Členovia:  poslanci obecného zastupiteľstva

Hlavný kontrolór: Mária Dzurjová

Elektronické služby

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 08:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 08:00 - 12:00 12:30 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár

Návštevnosť