Komisie

Komisia na ochranu verejného poriadku:
Predseda: Ing. Miloslava Pankuchová
Členovia:
 1. Ján Žilka
 2. Marián Kožlej
 3. Eva Novotná
 4. Bc. Danka Vojtová                                 
Komisia pre šport a mládež:
Predseda: Jozef Slávik
Členovia:
 1. Peter Mikolaj
 2. Ján Katica ml. 
 3. Daniel Vojta                 
 4. Slavomír Onder                                
Komisia finančná a správy obecného majetku:
Preseda: Bc. Danka Vojtová
Členovia: 
 1. Ing. Miloslava Pankuchová
 2. Stanislav Majer
 3.  Juraj Vojta                                 
Komisia výstavby a životného prostredia:
Predseda: Mgr. Miroslav Verčimák
Členovia:
 1. Ján Peter
 2. Miloslav Matuščák                

Komisia sociálna :
Predseda: František Vavrek
Členovia:

 1. Marek Feťko
 2. Ing. Mgr. Ladislav Chromý
 3. Danka Matuščáková
 4. Anna Končarová                                  

Komisia pre kultúru a školstvo:
Predseda: Janka Krupová
Členovia:

 1. Mgr. Slavomíra Kožlejová
 2. Mgr. Dagmar Chovancová
 3. Ľubica Hudáková
 4. Eva Novotná

Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov:
Predseda: Ján Holoďák, st.
Členovia:  poslanci obecného zastupiteľstva

 1. Mgr. Miroslav Verčimák
 2. Ing. Miloslava Pankuchová
 3. Bc. Danka Vojtová
 4. Jozef Slávik
 5. František Vavrek
 6. Janka Krupová                 

Hlavný kontrolór: Mária Dzurjová

Elektronické služby

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 08:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 08:00 - 12:00 12:30 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár

Návštevnosť