Faktúry


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb-OcÚ Odb.: Obec Lada
Dod.: Energie2, a.s.
0.46 €
Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb-OcÚ-dobropis Odb.: Obec Lada
Dod.: Energie2, a.s.
17.73 €
Spotreba vody-OCU, MŠ a ZŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
94.60 €
Poplatky za telekomunikačné služby - Obecný úrad Odb.: Obec Lada
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
6.00 €
Členský príspevok pre SLOVES Odb.: Obec Lada
Dod.: SLOVES
33.20 €
Potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Lada
Dod.: VIJOFEL trade s.r.o.
85.09 €
Spracovanie personálnej a mzdovej agendy-školy Odb.: Obec Lada
Dod.: Mesto Prešov
192.00 €
Kontrola bezpečnosti detských ihrísk-ZŠ,MŠ,OcÚ Odb.: Obec Lada
Dod.: EKOTEC, spol. s.r.o.
373.80 €
Stravovacie služby-obedy pre dôchodcov Odb.: Obec Lada
Dod.: Peter Sabo
1465.10 €
Vývoz septikov za III.Q.2019 Odb.: Obec Lada
Dod.: Ovčia farma Proč s.r.o.
54.00 €
Sieť proti hmyzu - MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: RAKY stav, s.r.o.
27.84 €
Poplatky za telekomunikačné služby - Obecný úrad Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
33.59 €
Poplatky za telekomunikačné služby ZŠ a MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
36.49 €
Potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
59.61 €
Potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
130.28 €
Potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Lada
Dod.: Organika s.r.o.
0.93 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
449.00 €
Poplatky za stavebný úrad Odb.: Obec Lada
Dod.: Obec Kapušany
160.00 €
Činnosť OOPP,BOZP a PZZ-2.Q. Odb.: Obec Lada
Dod.: ATH-PO s.r.o.
278.40 €
Výkon zodpovednej osoby Odb.: Obec Lada
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
30.00 €
Potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Lada
Dod.: GAS Familia, s.r.o.
10.92 €
Potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Lada
Dod.: GAS Familia, s.r.o.
3.82 €
Potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Lada
Dod.: Organika s.r.o.
0.93 €
Potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Lada
Dod.: Organika s.r.o.
3.96 €
Potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
297.06 €
Potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Lada
Dod.: VIJOFEL trade s.r.o.
76.54 €
Právna pomoc Odb.: Obec Lada
Dod.: JUDr. Michal Kizák
42.00 €
Seminár RVC "Zmeny a aktualizácie vo vnútorných predpisoch škôl k 01.09.2019" Odb.: Obec Lada
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
25.00 €
Prenájom nafukovacej atrakcie pre deti pri športovej súťažii Odb.: Obec Lada
Dod.: Zabavka s.r.o.
100.00 €
Servisné práce - kamerový systém Odb.: Obec Lada
Dod.: HBS Systems s.r.o.
49.92 €
Seminár RVC "Daň z nehnuteľnosti a miestny poplatok"" Odb.: Obec Lada
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
20.00 €
Seminár RVC pre hlavných kontrolórov Odb.: Obec Lada
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
20.00 €
Seminár RVC "Finančné výkazníctvo" Odb.: Obec Lada
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
20.00 €
Mzdy a odvody vedúcemu stavebného úradu Odb.: Obec Lada
Dod.: Obec Kapušany
23.46 €
Nájom a energia Spoločného stavebného úradu Odb.: Obec Lada
Dod.: Obec Kapušany
89.81 €
Tonery do tlačiarne pre OcÚ a MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Ever s.r.o.
39.60 €
Plech na poklop na chodník pri Tomečkovej Odb.: Obec Lada
Dod.: Ferometal Prešov s.r.o.
62.40 €
Poplatky za telekomunikačné služby-mobil Odb.: Obec Lada
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
47.50 €
Potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Lada
Dod.: VIJOFEL trade s.r.o.
66.64 €
Potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
126.10 €
Potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
68.44 €
Učebnice angličtiny pre ZŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: GLOSSA - Igor Treťjakov
99.00 €
Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb-MŠ-dobropis Odb.: Obec Lada
Dod.: Energie2, a.s.
-6.33 €
Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb-VO-dobropis Odb.: Obec Lada
Dod.: Energie2, a.s.
-43.36 €
Dodávka elektriny-budova garáže Odb.: Obec Lada
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
15.79 €
Dodávka elektriny-budova garáže Odb.: Obec Lada
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
32.39 €
Žalúzie a sieť proti hmyzu - MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: RAKY stav, s.r.o.
106.90 €
Služby v odpadovom hospodárstve Odb.: Obec Lada
Dod.: KOSIT a.s.
892.96 €
Konferencia "Učiteľka materskej školy v premenách času" Odb.: Obec Lada
Dod.: Mesto Prešov
25.00 €
Poistné majetku OcÚ Odb.: Obec Lada
Dod.: Kooperativa poisťovňa, a.s. VIG
299.58 €
Poplatky za telekomunikačné služby - Obecný úrad Odb.: Obec Lada
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
6.00 €
Školské potreby pre predškolákov Odb.: Obec Lada
Dod.: Štempeľ Miroslav, servis a predaj organizačnej techniky
73.12 €
Tonery a valec do tlačiarne HP M176 Odb.: Obec Lada
Dod.: Ever s.r.o.
63.00 €
Tonery do tlačiarne pre ZŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Štefan Anderko
83.80 €
Poplatky za telekomunikačné služby ZŠ a MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
28.60 €
Poplatky za telekomunikačné služby - Obecný úrad Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
36.49 €
Lada - prístavba materskej školy Odb.: Obec Lada
Dod.: Kaping s.r.o.
19678.94 €
Potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Lada
Dod.: VIJOFEL trade s.r.o.
87.95 €
Seminár RVC "Manažment a aplikačná prax školskej jedálne v šk.r. 2019/2020" Odb.: Obec Lada
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
20.00 €
Stravovacie služby-obedy pre dôchodcov Odb.: Obec Lada
Dod.: Peter Sabo
1499.60 €
Stravné lístky pre zamestnancov Odb.: Obec Lada
Dod.: Ticket Service, s.r.o.
773.20 €
Právna pomoc Odb.: Obec Lada
Dod.: JUDr. Dušan Remeta
42.00 €
Výkon zodpovednej osoby Odb.: Obec Lada
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
30.00 €
Splátka plynu Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
449.00 €
Jednorázový riad - akcia Súťaž vo varení gulášu Odb.: Obec Lada
Dod.: Goriziana Slovakia s.r.o.
8.41 €
Seminár RVC "Zmeny a aktualizácie vo vnútorných predpisoch škôl k 01.09.2019" Odb.: Obec Lada
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
25.00 €
Seminár RVC "Povinností obcí pri úprave chovu hospodárskych zvierat"" Odb.: Obec Lada
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
20.00 €
Linoleum, lišta, lepidlo - MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: BB-interiér s.r.o.
374.34 €
Autobusová doprava Lada-Tiszaujvároš Odb.: Obec Lada
Dod.: Jaroslav Molnár – MOLNÁRBUS
350.00 €
Poplatky za telekomunikačné služby-mobil Odb.: Obec Lada
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
54.61 €
Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb-garáže Odb.: Obec Lada
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
27.88 €
Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb-garáže Odb.: Obec Lada
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
15.79 €
Služby v odpadovom hospodárstve Odb.: Obec Lada
Dod.: KOSIT a.s.
905.96 €
Poistenie zájazdu do Maďarska Odb.: Obec Lada
Dod.: UNIQA poisťovňa, a.s.
2.20 €
Poistenie zájazdu do Maďarska Odb.: Obec Lada
Dod.: UNIQA poisťovňa, a.s.
63.42 €
Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb-MŠ-dobropis Odb.: Obec Lada
Dod.: Energie2, a.s.
-9.33 €
Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb-VO-dobropis Odb.: Obec Lada
Dod.: Energie2, a.s.
-70.18 €
Poplatky za telekomunikačné služby - Obecný úrad Odb.: Obec Lada
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
6.00 €
Úplné znenia zákonov I-VI Odb.: Obec Lada
Dod.: PORADCA s.r.o.
82.20 €
Stravovacie služby-obedy pre dôchodcov Odb.: Obec Lada
Dod.: Peter Sabo
1628.40 €
Seminár RVC "Školské stravovanie" Odb.: Obec Lada
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
20.00 €
Seminár RVC "Register adries" Odb.: Obec Lada
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
20.00 €
Poplatky za telekomunikačné služby ZŠ a MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
28.60 €
Poplatky za telekomunikačné služby - Obecný úrad Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
36.49 €
Dezinfekcia Domu smútku Odb.: Obec Lada
Dod.: KAJE s.r.o.
50.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
449.00 €
Výmena elektronického predradníka u priechodového svietidla Odb.: Obec Lada
Dod.: EMPEMONT Slovakia s.r.o.
190.60 €
Právna pomoc Odb.: Obec Lada
Dod.: JUDr. Dušan Remeta
42.00 €
Výkon zodpovednej osoby Odb.: Obec Lada
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
30.00 €
Plech na poklop na chodník pri Tomečkovej Odb.: Obec Lada
Dod.: Ferometal Prešov s.r.o.
62.40 €
Spotreba vody-OCU, MŠ a ZŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
123.47 €
Poháre víťazov - športová súťaž Odb.: Obec Lada
Dod.: LIM PO s.r.o.
93.00 €
Výkon činnosti poradného konzultanta pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti u zamestnávateľa Odb.: Obec Lada
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
156.00 €
Služby v odpadovom hospodárstve Odb.: Obec Lada
Dod.: KOSIT a.s.
900.12 €
Spracovanie personálnej a mzdovej agendy-školy Odb.: Obec Lada
Dod.: Mesto Prešov
198.00 €
Poplatky za telekomunikačné služby-mobil Odb.: Obec Lada
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
57.32 €
Poplatky za telekomunikačné služby - Obecný úrad Odb.: Obec Lada
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
6.00 €
Dodávka elektriny - budova Garáže Odb.: Obec Lada
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
28.27 €
Dodávka elektriny-budova garáže-vyúčtovanie Odb.: Obec Lada
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
6.95 €
Časopis "Zriaďovateľ" Odb.: Obec Lada
Dod.: Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.
99.00 €
Dodávka elektriny-MŠ-vyúčtovanie Odb.: Obec Lada
Dod.: Energie2, a.s.
0.21 €
Dodávka elektriny - Verejné osvetlenie-dobropis Odb.: Obec Lada
Dod.: Energie2, a.s.
-83.01 €
Atrakcie pre deti Odb.: Obec Lada
Dod.: Joe Laughter, s.r.o.
300.00 €
Prvouka pre druhákov Odb.: Obec Lada
Dod.: AITEC s.r.o.
6.60 €
Vývoz septikov za II.Q.2019 Odb.: Obec Lada
Dod.: Ovčia farma Proč s.r.o.
108.00 €
Stravovacie služby-obedy pre dôchodcov Odb.: Obec Lada
Dod.: Peter Sabo
1329.40 €
Odborné poradenstvo pri verejnom obstarávaní Odb.: Obec Lada
Dod.: Alena Galbavá
150.00 €
Pracovný materiál RVC - účtovníctvo Odb.: Obec Lada
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
15.00 €
Poplatky za telekomunikačné služby ZŠ a MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
22.36 €
Poplatky za telekomunikačné služby - Obecný úrad Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
36.49 €
Stravné lístky pre zamestnancov Odb.: Obec Lada
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
1004.16 €
Kancelárske potreby pre ŠJ pri MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Štempeľ Miroslav, servis a predaj organizačnej techniky
57.50 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
449.00 €
Činnosť OOPP,BOZP a PZZ-2.Q. Odb.: Obec Lada
Dod.: ATH-PO s.r.o.
276.00 €
Poplatky za stavebný úrad Odb.: Obec Lada
Dod.: Obec Kapušany
270.00 €
Stavebný úrad-mzdy a odvody za pracovníkov Odb.: Obec Lada
Dod.: Obec Kapušany
54.20 €
Balíčky pre deti-MDD a Koniec šk.roka Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
148.42 €
Právna pomoc Odb.: Obec Lada
Dod.: JUDr. Dušan Remeta
42.00 €
Výkon zodpovednej osoby Odb.: Obec Lada
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
30.00 €
Tlačivá pre ZŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Ševt a.s.
26.40 €
Tlačivá pre MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Ševt a.s.
12.34 €
Periskop pre riaditeľov škôl Odb.: Obec Lada
Dod.: Periskop s.r.o.-člen Komensky Group
6.00 €
Potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
243.08 €
Jednorázový riad - akcia MDD Odb.: Obec Lada
Dod.: Goriziana Slovakia s.r.o.
8.42 €
Potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Lada
Dod.: VIJOFEL trade s.r.o.
47.94 €
Potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Lada
Dod.: GAS Familia, s.r.o.
2.40 €
Potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Lada
Dod.: GAS Familia, s.r.o.
11.53 €
Dodávka elektriny - budova Garáže Odb.: Obec Lada
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
24.92 €
Likvidácia uhynutej líšky Odb.: Obec Lada
Dod.: DLC s.r.o.
96.00 €
Poplatky za telekomunikačné služby-mobil Odb.: Obec Lada
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
52.74 €
Poplatky za telekomunikačné služby - Obecný úrad Odb.: Obec Lada
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
6.00 €
Dodávka elektriny-MŠ-vyúčtovanie Odb.: Obec Lada
Dod.: Energie2, a.s.
8.46 €
Dodávka elektriny - Verejné osvetlenie-dobropis Odb.: Obec Lada
Dod.: Energie2, a.s.
-62.08 €
Lokalizácia úniku vody a oprava vodovodného potrubia po poruche pri OcÚ Odb.: Obec Lada
Dod.: Vokup klim s.r.o.
683.57 €
Výmena ventilu a vodomera v budove garáže Odb.: Obec Lada
Dod.: Vokup klim s.r.o.
133.94 €
Služby v odpadovom hospodárstve Odb.: Obec Lada
Dod.: KOSIT a.s.
81.00 €
Služby v odpadovom hospodárstve Odb.: Obec Lada
Dod.: KOSIT a.s.
911.38 €
Potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
87.24 €
Potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
35.77 €
Čistiace potreby pre ZŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: KOMFOS Prešov s.r.o.
166.90 €
Stravovacie služby-obedy pre dôchodcov Odb.: Obec Lada
Dod.: Peter Sabo
1327.10 €
Potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Lada
Dod.: GAS Familia, s.r.o.
11.43 €
Potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Lada
Dod.: GAS Familia, s.r.o.
33.12 €
Časopis "Predškolská výchova" Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovenská pošta, a.s.
3.60 €
Časopis "Vrabček" - predškoláci Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovenská pošta, a.s.
3.40 €
Poistné majetku OcÚ Odb.: Obec Lada
Dod.: Kooperativa poisťovňa, a.s. VIG
299.58 €
Potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Lada
Dod.: VIJOFEL trade s.r.o.
72.28 €
Revízia elektroinštalácie v objektoch pri obci Lada Odb.: Obec Lada
Dod.: MMstav s.r.o.
1050.00 €
ASC agenda žiakov ZŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
129.00 €
Poplatky za telekomunikačné služby ZŠ a MŠ Odb.: Slovak Telekom a.s.
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
39.74 €
Poplatky za telekomunikačné služby - Obecný úrad Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
36.49 €
Potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
314.30 €
Čistiace potreby pre ŠJ pri MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
162.74 €
Právna pomoc Odb.: Obec Lada
Dod.: JUDr. Dušan Remeta
42.00 €
Výkon zodpovednej osoby Odb.: Obec Lada
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
30.00 €
Splátka plynu Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
449.00 €
Vyúčtovanie spotreby plynu k 30.04.2019 Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
940.76 €
Potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
65.69 €
Kancelársky papier a toner Odb.: Obec Lada
Dod.: Štefan Anderko
26.40 €
Služby v odpadovom hospodárstve Odb.: Obec Lada
Dod.: KOSIT a.s.
1403.94 €
Servisné práce na PC - ZŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Comein.sk, s.r.o.
57.60 €
Seminár RVC "Správa registratúry pre obce" Odb.: Obec Lada
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
20.00 €
Seminár RVC "Mzdová účtovníčka v II.Q.2019" Odb.: Obec Lada
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
20.00 €
Seminár RVC "Nový zákon o ped.zamestnancoch" Odb.: Obec Lada
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
20.00 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Lada
Dod.: Štempeľ Miroslav, servis a predaj organizačnej techniky
99.49 €
Kancelárske potreby pre MŠ Odb.: Slovak Telekom a.s.
Dod.: Štempeľ Miroslav, servis a predaj organizačnej techniky
74.99 €
Poplatky za telekomunikačné služby-mobil Odb.: Obec Lada
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
47.50 €
Potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Lada
Dod.: RYBA Košice spol. s.r.o.
116.60 €
Dodávka elektriny - budova Garáže Odb.: Obec Lada
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
26.50 €
Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb-MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Energie2, a.s.
1.12 €
Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb-VO-dobropis Odb.: Obec Lada
Dod.: Energie2, a.s.
-36.71 €
Zber a nakladanie s použitým textilom za rok 2019 Odb.: Obec Lada
Dod.: Ľubomír Ludvik WINDOORS
120.00 €
Dobropis za telekomunikačné služby-Ocu Odb.: Obec Lada
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
6.00 €
Stravovacie služby-obedy pre dôchodcov Odb.: Obec Lada
Dod.: Peter Sabo
1168.40 €
Potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
73.28 €
Potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
71.06 €
Seminár RVC "Osvedčovanie listín a podpisov" Odb.: Obec Lada
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
20.00 €
Poplatky za telekomunikačné služby ZŠ a MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
41.45 €
Poplatky za telekomunikačné služby - Obecný úrad Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
36.49 €
Dodávka elektriny - budova Garáže Odb.: Obec Lada
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
60.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
449.00 €
Servisné práce - kamerový systém Odb.: Obec Lada
Dod.: HBS Systems s.r.o.
145.92 €
Výkon zodpovednej osoby Odb.: Obec Lada
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
30.00 €
Potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
224.90 €
Právna pomoc Odb.: Obec Lada
Dod.: JUDr. Dušan Remeta
42.00 €
Stravné lístky pre zamestnancov Odb.: Obec Lada
Dod.: Ticket Service, s.r.o.
907.56 €
Právna pomoc Odb.: Obec Lada
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
20.00 €
Seminár RVC "Školská samospráva - výberové konanie na riaditeľa školy" Odb.: Obec Lada
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
40.00 €
Tonery do tlačiarne pre OcÚ Odb.: Obec Lada
Dod.: Štefan Anderko
70.50 €
Služby v odpadovom hospodárstve Odb.: Obec Lada
Dod.: KOSIT a.s.
619.09 €
Potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Lada
Dod.: RYBA Košice spol. s.r.o.
68.05 €
Vypracovanie žiadosti na Envirofond 2019 "Zvýšenie enrgeteckej účinnosti budovy obecného úradu v Obci Lada" Odb.: Obec Lada
Dod.: ANERI group s.r.o.
600.00 €
Montáž a zapojenie reflektora - DS Odb.: Obec Lada
Dod.: O.S.V.O. comp, a.s.
71.64 €
Dodávka struny do kosačky Odb.: Obec Lada
Dod.: VIKTORIA - HÁMOR s.r.o.
78.30 €
Poplatky za telekomunikačné služby - Obecný úrad Odb.: Obec Lada
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
51.59 €
Spotreba vody-OCU, MŠ a ZŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
1039.03 €
Multimediálne CD k šlabikáru, pracovné zošity Odb.: Obec Lada
Dod.: Orbis Pictus Istropolitana
52.30 €
Platba za doménu, webhosting a zálohu webstránky www.obeclada Odb.: Obec Lada
Dod.: wbx, s.r.o.
144.00 €
Potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
153.64 €
Potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
56.80 €
Služby v odpadovom hospodárstve Odb.: Obec Lada
Dod.: KOSIT a.s.
11.76 €
Služby v odpadovom hospodárstve Odb.: Obec Lada
Dod.: KOSIT a.s.
886.44 €
Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb-VO-dobropis Odb.: Obec Lada
Dod.: Energie2, a.s.
2.16 €
Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb-MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Energie2, a.s.
5.30 €
Spracovanie personálnej a mzdovej agendy-školy Odb.: Obec Lada
Dod.: Mesto Prešov
198.00 €
Poplatky za telekomunikačné služby - Obecný úrad Odb.: Obec Lada
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
6.00 €
Dodávka elektriny - budova Garáže Odb.: Obec Lada
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
32.58 €
Seminár RVC "Pracovný poriadok školy" Odb.: Obec Lada
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
20.00 €
Seminár RVC "Elektronická schránka v praxi" Odb.: Obec Lada
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
38.00 €
Poplatky za telekomunikačné služby ZŠ a MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
37.00 €
Poplatky za telekomunikačné služby - Obecný úrad Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
36.49 €
Vývoz septikov za I.Q.2019 Odb.: Obec Lada
Dod.: Ovčia farma Proč s.r.o.
180.00 €
Seminár RVC "Základy finančného riadenia obce" Odb.: Obec Lada
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
20.00 €
Potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Lada
Dod.: GAS Familia, s.r.o.
10.02 €
Potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Lada
Dod.: GAS Familia, s.r.o.
3.65 €
Služby v odpadovom hospodárstve Odb.: Obec Lada
Dod.: KOSIT a.s.
679.71 €
Stravovacie služby-obedy pre dôchodcov Odb.: Obec Lada
Dod.: Peter Sabo
1322.20 €
Mandátny certifikát QCSI - 3 roky Odb.: Obec Lada
Dod.: Disig, a.s.
105.60 €
USB token pre mandátny podpis Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovenská obchodná a priemyselná komora
79.20 €
Preprava betónu Odb.: Obec Lada
Dod.: JK RACIO, s.r.o.
24.00 €
Dodávka betónovej zmesi - 1m3 Odb.: Obec Lada
Dod.: Prefa Orlov, s.r.o.
60.00 €
Dodávka palisady Meander 80 cm sivá - 50 ks Odb.: Obec Lada
Dod.: RAMEX-SLOVAKIA, s.r.o.
442.50 €
Odborné poradenstvo pri verejnom obstarávaní Odb.: Obec Lada
Dod.: Alena Galbavá
150.00 €
Seminár RVC "Najčastejšie chyby samospráv pri plnení informačných zákonných povinností" Odb.: Obec Lada
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
40.00 €
Platobný výmer na úhradu mimoriadneho členského na rok 2019 Odb.: Obec Lada
Dod.: Združenie miest a obcí Slovenska
848.00 €
Odber zemného plynu za 04/2019 Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
449.00 €
Výkon zodpovednej osoby za 04/2019 Odb.: Obec Lada
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
30.00 €
Činnosť OPP,BOZP a PZS, činnosť preventinára PO Odb.: Obec Lada
Dod.: ATH-PO s.r.o.
276.00 €
Poskytnutie právnej pomoci Odb.: Obec Lada
Dod.: JUDr. Dušan Remeta
42.00 €
Kontrola bezpečnosti multifunkčného ihriska Odb.: Obec Lada
Dod.: EKOTEC, spol. s.r.o.
173.76 €
Potraviny pre ŠJ v MŠ Lada Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
231.87 €
Tonery do tlačiarne Odb.: Obec Lada
Dod.: Štefan Anderko
21.80 €
Náhradný diel do kuchynského robota ETA Odb.: Obec Lada
Dod.: ELSPO BB s.r.o.
10.50 €
Potraviny pre ŠJ v MŠ Lada Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
96.94 €
Potraviny pre ŠJ v MŠ Lada Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
32.62 €
Potraviny pre ŠJ v MŠ Lada Odb.: Obec Lada
Dod.: RYBA Košice spol. s.r.o.
26.24 €
Valec do tlačiarne Canon IR1020 Odb.: Obec Lada
Dod.: Ever s.r.o.
93.60 €
Nákup plechu na prekrytie kanálu Odb.: Obec Lada
Dod.: Ferometal Prešov s.r.o.
48.00 €
Potraviny pre ŠJ v MŠ Lada Odb.: Obec Lada
Dod.: RYBA Košice spol. s.r.o.
37.69 €
Seminár RVC "Správa registratúry pre CPPPAP Odb.: Obec Lada
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
20.00 €
Služby v odpadovom hospodárstve Odb.: Obec Lada
Dod.: KOSIT a.s.
891.44 €
Poplatky za telekomunikačné služby-OcÚ Odb.: Obec Lada
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
50.60 €
Potraviny pre ŠJ v MŠ Lada Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
66.26 €
Elektrina - budova garáže Odb.: Obec Lada
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
5.65 €
Vyúčtovanie elektriny MŠ-dobropis Odb.: Obec Lada
Dod.: Energie2, a.s.
-3.71 €
Elektrina - VO Odb.: Obec Lada
Dod.: Energie2, a.s.
7.63 €
Poistné OcÚ Odb.: Obec Lada
Dod.: Kooperativa poisťovňa, a.s. VIG
299.58 €
Obedy pre dôchodcov za február 2019 Odb.: Obec Lada
Dod.: Peter Sabo
996.00 €
Poplatky za telekomunikačné služby-OcÚ Odb.: Obec Lada
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
6.00 €
Mäso pre ŠJ v MŠ Lada Odb.: Obec Lada
Dod.: RYBA Košice spol. s.r.o.
45.18 €
Potraviny pre ŠJ v MŠ Lada Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
90.14 €
Obedáre pre dôchodcov - 10 ks Odb.: Obec Lada
Dod.: Goriziana Slovakia s.r.o.
28.68 €
Potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Lada
Dod.: RYBA Košice spol. s.r.o.
53.95 €
Poplatky za telekomunikačné služby ZŠ a MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
32.90 €
Poplatky za telekomunikačné služby - Obecný úrad Odb.: Slovak Telekom a.s.
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
36.49 €
Členský polatok MAS Šafrán Odb.: Obec Lada
Dod.: MAS Šafrán
150.00 €
Členský polatok RZMOS Prešov-Šariš Odb.: Obec Lada
Dod.: Regionálne združenie miest a obcí PREŠOV-ŠARIŠ
59.01 €
Právna pomoc Odb.: Obec Lada
Dod.: JUDr. Dušan Remeta
42.00 €
Seminár RVC "Správa registratúry pre školy" Odb.: Obec Lada
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
20.00 €
Seminár RVC "Trhové miesta v obciach" Odb.: Obec Lada
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
20.00 €
Seminár RVC "Správa registratúry pre školy" Odb.: Obec Lada
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
20.00 €
Seminár RVC "Elektronická schránka školy" Odb.: Obec Lada
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
40.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
449.00 €
Výkon zodpovednej osoby Odb.: Obec Lada
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
30.00 €
Potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Lada
Dod.: GAS Familia, s.r.o.
2.40 €
Potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Lada
Dod.: GAS Familia, s.r.o.
1.14 €
Potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
196.23 €
Spolufinancovanie nákladov mimoškolskej záujmovej činnosti detí a žiakov do 15 rokov s trvalým pobytom v obci Lada Odb.: Obec Lada
Dod.: Mesto Prešov
150.00 €
Stravné lístky pre zamestnancov Odb.: Obec Lada
Dod.: Ticket Service, s.r.o.
907.56 €
Obedáre pre dôchodcov - 10 ks Odb.: Obec Lada
Dod.: Goriziana Slovakia s.r.o.
28.68 €
Havarijné odstránenie poruchy na verejnom osvetlení Odb.: Obec Lada
Dod.: O.S.V.O. comp, a.s.
39.00 €
Tonery do tlačiarne pre OcÚ, MŠ A ŠJ Odb.: Obec Lada
Dod.: Ever s.r.o.
130.10 €
Elektroinštalačné práce pri zapojení rozvádzača RE v budove Garáže OcÚ Odb.: Obec Lada
Dod.: ELRAMST s.r.o.
275.27 €
Nájomné za pozemok SPF za rok 2019 Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovenský pozemkový fond
40.00 €
Služby v odpadovom hospodárstve Odb.: Obec Lada
Dod.: KOSIT a.s.
442.44 €
Pripojenie OM 905204 Lada 127 Odb.: Obec Lada
Dod.: Východoslovenská distribučná a.s.
255.00 €
Pripojenie OM 905204 Lada 127 Odb.: Obec Lada
Dod.: Východoslovenská distribučná a.s.
155.00 €
Potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
49.10 €
Update vybavenia agendy OcÚ pre rok 2019 Odb.: Obec Lada
Dod.: IFOsoft s.r.o.
144.96 €
Poplatky za telekomunikačné služby-mobil-dobropis Odb.: Obec Lada
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
50.60 €
Servisné práce na PC Odb.: Obec Lada
Dod.: Comein.sk, s.r.o.
18.00 €
Čistiace potreby pre MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: KOMFOS Prešov s.r.o.
66.95 €
Príspevok na CVČ ELBA Odb.: Obec Lada
Dod.: Súkromné centrum voľného času ELBA
100.00 €
Stravovacie služby-obedy pre dôchodcov Odb.: Obec Lada
Dod.: Peter Sabo
1080.00 €
Poplatky za telekomunikačné služby - Obecný úrad Odb.: Obec Lada
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
6.00 €
Seminár "Novela zákona o finančnej kontrole" Odb.: Obec Lada
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
20.00 €
Seminár "Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obc v roku 2019" Odb.: Obec Lada
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
20.00 €
Členský poplatok Ekotorysa za rok 2019 Odb.: Obec Lada
Dod.: Združenie obcí EKOTORYSA
354.06 €
Seminár pre pracovníkov ŠJ Odb.: Obec Lada
Dod.: ArtEdu spol, s.r.o.
15.00 €
Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb-MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Energie2, a.s.
5.96 €
Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb-VO Odb.: Obec Lada
Dod.: Energie2, a.s.
87.55 €
Odhŕňanie snehu Odb.: Obec Lada
Dod.: Poľnohospodárske družstvo
288.00 €
Ciachovanie váh v MŠ a ZŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovenská legálna metrológia n.o.
54.00 €
Potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
86.19 €
Potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Lada
Dod.: RYBA Košice spol. s.r.o.
71.66 €
Potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Lada
Dod.: RYBA Košice spol. s.r.o.
23.30 €
Potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Lada
Dod.: GAS Familia, s.r.o.
3.76 €
Potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Lada
Dod.: GAS Familia, s.r.o.
8.34 €
Právna pomoc Odb.: Obec Lada
Dod.: JUDr. Dušan Remeta
42.00 €
Seminár pre MŠ - "Vedci v MŠ" Odb.: Obec Lada
Dod.: PORTÁL SLOVAKIA
25.00 €
Poplatky za telekomunikačné služby ZŠ a MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
28.60 €
Poplatky za telekomunikačné služby - Obecný úrad Odb.: Slovak Telekom a.s.
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
40.73 €
Dodanie náhradného dielu do tlačiarne MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Ever s.r.o.
78.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
449.00 €
Výkon zodpovednej osoby Odb.: Obec Lada
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
30.00 €
Potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
222.20 €
Potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
34.78 €
Potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
96.30 €
Nájomné za pozemok pod obecným kompostoviskom Odb.: Obec Lada
Dod.: Poľnohospodárske družstvo
1.66 €
Koncesionárske poplatky za rok 2019 Odb.: Obec Lada
Dod.: Rozhlas a televízia Slovenska
222.96 €
Seminár "Základy kontroly v územnej samospráve" Odb.: Obec Lada
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
200.00 €
Oprava elektrpinštalácie v budove MŠ a OcÚ Odb.: Obec Lada
Dod.: Ing. M. Mularčík – MOVYROB
110.94 €
Kominárske práce Odb.: Obec Lada
Dod.: KOMIN SERVIS
120.00 €
Demontáž vianočnej výzdoby Odb.: Obec Lada
Dod.: O.S.V.O. comp, a.s.
116.16 €
Príprava váh a závažia k úradnému overeniu v ŠJ MŠ Lada Odb.: Obec Lada
Dod.: Ľubomír Špigeľ - VÁHASPOL
100.80 €
Predplatné časopisu Škola 2019 Odb.: Obec Lada
Dod.: M. Medlen - JurisDat, Redakcia škola - MEL
25.00 €
Za verejný zvukový prenos prostredníctvo tech. zariadenia na rok 2019 Odb.: Obec Lada
Dod.: SLOVGRAM
38.40 €
Verejné použitie hudobných diel na rok 2019 Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
14.28 €
Aktualizácia programového vybavenia Odb.: Obec Lada
Dod.: IFOsoft s.r.o.
54.96 €
Potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
31.78 €
Potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
107.43 €
Poplatky za telekomunikačné služby-mobil-dobropis Odb.: Obec Lada
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
-16.90 €
Seminár "Právne základy pre obce II." Odb.: Obec Lada
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
20.00 €
Seminár "Právne základy pre obce I." Odb.: Obec Lada
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
20.00 €
Seminár "Elektronická schránka obce" Odb.: Obec Lada
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
20.00 €
Seminár "Obec a odpady" Odb.: Obec Lada
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
20.00 €
Členský poplatok RVC Prešov na rok 2019 Odb.: Obec Lada
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
84.30 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
449.00 €
Potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Lada
Dod.: RYBA Košice spol. s.r.o.
115.62 €
Dodávka elektriny - semafor Odb.: Obec Lada
Dod.: Energie2, a.s.
19.00 €
Dodávka elektriny - Obecný úrad Odb.: Obec Lada
Dod.: Energie2, a.s.
86.00 €
Dodávka elektriny - VO Odb.: Obec Lada
Dod.: Energie2, a.s.
226.00 €
Dodávka elektriny - ZŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Energie2, a.s.
51.00 €
Dodávka elektriny - DS Odb.: Obec Lada
Dod.: Energie2, a.s.
25.00 €
Dodávka elektriny - ihrisko Odb.: Obec Lada
Dod.: Energie2, a.s.
19.00 €
Dodávka elektriny - MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Energie2, a.s.
85.00 €
Seminár "Správa registratúry pre obce" Odb.: Obec Lada
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
20.00 €
Výroba tabuliek-erb,štátny znak,popisné číslo,Obecný úrad,menovky na dvere Odb.: Obec Lada
Dod.: D.A.H., s.r.o. Prešov
144.00 €
Poplatky za telekomunikačné služby-mobil Odb.: Obec Lada
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
48.60 €
Dobropis za telekomunikačné služby-Ocu Odb.: Obec Lada
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
-67.50 €
Stravné lístky pre zamestnancov Odb.: Obec Lada
Dod.: Ticket Service, s.r.o.
799.20 €
Výkon zodpovednej osoby Odb.: Obec Lada
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
30.00 €
Služby virtuálnej knižnice - ZŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: KOMENSKY, s.r.o.
39.89 €
Služby v odpadovom hospodárstve Odb.: Obec Lada
Dod.: KOSIT a.s.
725.80 €
Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb-semafor-dobropis Odb.: Obec Lada
Dod.: Energie2, a.s.
-54.48 €
Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb-OCU úrad-dobropis Odb.: Obec Lada
Dod.: Energie2, a.s.
-2.08 €
Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb-ZŠ-dobropis Odb.: Obec Lada
Dod.: Energie2, a.s.
-1.13 €
Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb-DS-dobropis Odb.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
Dod.: Energie2, a.s.
-42.59 €
Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb-ihrisko-dobropis Odb.: Obec Lada
Dod.: Energie2, a.s.
-11.74 €
Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb-MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Energie2, a.s.
5.83 €
Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb-VO Odb.: Obec Lada
Dod.: Energie2, a.s.
167.06 €
Spotreba vody-OCU, MŠ a ZŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
125.06 €
Vyúčtovanie spotreby plynu Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
171.08 €
Poplatky za telekomunikačné služby - Obecný úrad Odb.: Obec Lada
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
6.00 €
Spracovanie personálnej a mzdovej agendy-školy Odb.: Obec Lada
Dod.: Mesto Prešov
198.00 €
Vývoz septikov za IV.Q.2018 Odb.: Obec Lada
Dod.: Ovčia farma Proč s.r.o.
270.00 €
Stravovacie služby-obedy pre dôchodcov Odb.: Obec Lada
Dod.: Peter Sabo
722.00 €
Poplatky za telekomunikačné služby ZŠ a MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
29.24 €
Poplatky za telekomunikačné služby Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
36.49 €
Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb Odb.: Obec Lada
Dod.: Energie2, a.s.
6.50 €
Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb Odb.: Obec Lada
Dod.: Energie2, a.s.
87.24 €
Činnosť OPP, BOZP, PZS a PO obce Odb.: Obec Lada
Dod.: ATH-PO s.r.o.
276.00 €
Úrazové poistenie poberateľov dávky v hmotnej núdzi - § 12 Odb.: Obec Lada
Dod.: Kooperativa poisťovňa, a.s. VIG
6.50 €
Úrazové poistenie poberateľov dávky v hmotnej núdzi - § 10 Odb.: Obec Lada
Dod.: Kooperativa poisťovňa, a.s. VIG
3.25 €
Dodávka a inštalácia vianočnej ozdoby Odb.: Obec Lada
Dod.: EL VO mont s.r.o.
488.21 €
Poistenie majetku Obce Lada Odb.: Obec Lada
Dod.: Kooperativa poisťovňa, a.s. VIG
299.58 €
Potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
235.09 €
Potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Lada
Dod.: GAS Familia, s.r.o.
5.00 €
Potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Lada
Dod.: GAS Familia, s.r.o.
3.11 €
Kancelárske potreby pre ŠJ pri MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Štempeľ Miroslav, servis a predaj organizačnej techniky
27.69 €
Montáž vianočnej výzdoby Odb.: Obec Lada
Dod.: O.S.V.O. comp, a.s.
92.82 €
Poradenstvo pri verejnom obstarávaní Odb.: Obec Lada
Dod.: Alena Galbavá
60.00 €
Dobropis za potraviny ŠJ Odb.: Obec Lada
Dod.: RYBA Košice spol. s.r.o.
-8.89 €
Potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Lada
Dod.: RYBA Košice spol. s.r.o.
3.48 €
Služby v odpadovom hospodárstve Odb.: Obec Lada
Dod.: KOSIT a.s.
922.77 €
Poplatky za vydané rozhodnutia-Stavebný úrad Odb.: Obec Lada
Dod.: Obec Kapušany
170.00 €
Právna pomoc Odb.: Obec Lada
Dod.: Mgr. Zuzana Nováková
35.00 €
Potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Lada
Dod.: RYBA Košice spol. s.r.o.
45.08 €
Potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Lada
Dod.: RYBA Košice spol. s.r.o.
38.78 €
Poplatky za telekomunikačné služby - Obecný úrad Odb.: Obec Lada
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
58.00 €
Potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
231.88 €
Poplatky za telekomunikačné služby - Obecný úrad Odb.: Obec Lada
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
6.00 €
Potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Lada
Dod.: GAS Familia, s.r.o.
13.26 €
Potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Lada
Dod.: GAS Familia, s.r.o.
4.73 €
Časopis Vrabček pre predškolákov Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovenská pošta, a.s.
4.80 €
Poplatky za telekomunikačné služby-mobil Odb.: Obec Lada
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
67.50 €
Potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
51.95 €
Nájomné za pozemok pod budovou garáže Odb.: Obec Lada
Dod.: Evanjelický cirkevný zbor a.v.
1000.00 €
Časopis Obecné noviny Odb.: Obec Lada
Dod.: Inprost, spol s.r.o. Distribúcia tlačív
88.40 €
Poplatky za telekomunikačné služby ZŠ a MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
28.60 €
Poplatky za telekomunikačné služby - Obecný úrad Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
36.49 €
Stravovacie služby-obedy pre dôchodcov Odb.: Obec Lada
Dod.: Peter Sabo
960.00 €
Potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
311.79 €
Potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
121.85 €
Učebné pomôcky pre predškolákov Odb.: Obec Lada
Dod.: ELARIN s.r.o.
566.00 €
výkon zodpovednej osoby Odb.: Obec Lada
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
30.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
433.00 €
Oprava elektroinštalácie v MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Ing. M. Mularčík – MOVYROB
113.94 €
Časopis Predškolská výchova Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovenská pošta, a.s.
7.20 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Lada
Dod.: Štempeľ Miroslav, servis a predaj organizačnej techniky
240.80 €
Právna pomoc Odb.: Obec Lada
Dod.: Mgr. Zuzana Nováková
35.00 €
Servisné práce Odb.: Obec Lada
Dod.: Comein.sk, s.r.o.
36.00 €
Dobropis za potraviny v ŠJ Odb.: Obec Lada
Dod.: RYBA Košice spol. s.r.o.
-31.84 €
Potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Lada
Dod.: RYBA Košice spol. s.r.o.
87.23 €
Potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Lada
Dod.: RYBA Košice spol. s.r.o.
57.06 €
Výkon stavebného dozoru na stavbe "Rekonštrukcia chodníkov v miestnej časti "Sklady"-CH3,CH4 Odb.: Obec Lada
Dod.: Ing. Karol Petz
600.00 €
Stavebné práce s dodávkou materiálu "Rekonštrukcia chodníkov v miestnej časti "Sklady"-CH3, CH4 Odb.: Obec Lada
Dod.: Interbau s.r.o.
61990.42 €
Vystúpenie FS Šarišan na kultúrnej akcii "Mesiac úcty k starším" Odb.: Obec Lada
Dod.: OZ Folklórneho súboru ŠARIŠAN
1100.00 €
Zber a zneškodnenie odpadov Odb.: Obec Lada
Dod.: KOSIT a.s.
2017.85 €
Príručka "Miestna samospráva" Odb.: Obec Lada
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
99.00 €
Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb Odb.: Obec Lada
Dod.: Energie2, a.s.
62.06 €
Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb Odb.: Obec Lada
Dod.: Energie2, a.s.
9.06 €
Poplatok za seminár RVC "Zasadnutie zastupiteľstva po komunálnych voľbách" Odb.: Obec Lada
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
36.00 €
Auditorské služby - overenie účtovnej závierky obce za rok 2017 Odb.: Obec Lada
Dod.: Ing Jarmila Stopková - STO ÚČTOV
650.00 €
Členský polatok ZMOS Bratislava Odb.: Obec Lada
Dod.: Združenie miest a obcí Slovenska
141.62 €
Dodanie drvy 4-8 Odb.: Obec Lada
Dod.: Javolko s.r.o.
51.42 €
Tanier plytký, tanier hlboký, hrnček pre ŠJ Odb.: Obec Lada
Dod.: Goriziana Slovakia s.r.o.
321.70 €
Potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
117.73 €
Potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
27.96 €
Dodávka ovocia pre ŠJ Odb.: Obec Lada
Dod.: GAS Familia, s.r.o.
11.94 €
Dodávka ovocia pre ŠJ Odb.: Obec Lada
Dod.: GAS Familia, s.r.o.
8.91 €
Účastnícky poplatok za školenie starostov - ZMOS v dňoch 14.-15.11.2018 Odb.: Obec Lada
Dod.: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
32.50 €
Účastnícky poplatok za školenie riaditeľov základných škôl 12.-13.11.2018 Odb.: Obec Lada
Dod.: Vzdelávacie a regeneračné centrum, s.r.o.
37.30 €
Poklop ventilový a poklop liatinový - rekonštrukcia chodníkov Odb.: Obec Lada
Dod.: ARMATÚRY JAFAR, s.r.o.
84.43 €
Prevedené práce na kompostovisku v obci Lada Odb.: Obec Lada
Dod.: REKREA s.r.o.
60.00 €
Poplatky za telekomunikačné služby Odb.: Obec Lada
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
6.00 €
Oprava kopírovacieho stroja Canon IR 1210 v ZŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Ivan Bondra - Telco B
128.26 €
Seminár "Správa registratúry školy" Odb.: Obec Lada
Dod.: Asociácia správcov registratúry
40.00 €
Montáž TP-Link v Materskej škole Odb.: Obec Lada
Dod.: WI-NET s.r.o.
25.00 €
Stravovacie služby-obedy pre dôchodcov Odb.: Obec Lada
Dod.: Peter Sabo
1032.00 €
Podanie stravy a stravovacie služby na akcii "Október mesiac úcty k starším" Odb.: Obec Lada
Dod.: Peter Sabo
446.80 €
Oprava miestnych komunikácií v obci Lada Odb.: Obec Lada
Dod.: ASFALTY Prešov - Radovan Lelák
1598.30 €
Poplatky za telekomunikačné služby ZŠ a MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
33.11 €
Poplatky za telekomunikačné služby - Obecný úrad Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
36.49 €
Práce pri odstránení poruchy na verejnom osvetlení Odb.: Obec Lada
Dod.: O.S.V.O. comp, a.s.
35.40 €
Dodanie tonerov HP CF283A Odb.: Obec Lada
Dod.: Štefan Anderko
29.80 €
Potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Lada
Dod.: RYBA Košice spol. s.r.o.
26.02 €
Potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Lada
Dod.: RYBA Košice spol. s.r.o.
55.31 €
Dodávka externého disku pre zálohu údajov Odb.: Obec Lada
Dod.: Comein.sk, s.r.o.
106.80 €
Seminár RVC-Účtovná závierka v obciach k 31.12.2018 Odb.: Obec Lada
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
18.00 €
Seminár RVC-Úlohy mzdového účtovníka na prelome rokov Odb.: Obec Lada
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
18.00 €
Seminár RVC-Elektronický výkon verejnej moci Odb.: Obec Lada
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
15.00 €
Seminár RVC-Pracovné stretnutie hl.kontrolórov Odb.: Obec Lada
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
18.00 €
Kontrola prenosných hasiacich prístrojov Odb.: Obec Lada
Dod.: TOFA s.r.o.
69.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
433.00 €
Výkon zodpovednej osoby-ochrana osobných údajov Odb.: Obec Lada
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
30.00 €
Stravné lístky pre zamestnancov OcÚ Odb.: Obec Lada
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
367.20 €
Dobropis k fakt. č.5479836987 Odb.: Obec Lada
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
-22.40 €
Čistiace potreby pre ŠJ pri MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
156.06 €
Potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
280.71 €
Stolárske práce-zastávka,hojdačka a altánok na ihrisku Odb.: Obec Lada
Dod.: Radovan Onder DER-HO
203.00 €
Vodoinštalatérske a údržbárske práce v ZŠ a OcÚ Odb.: Obec Lada
Dod.: Ján Partila
145.00 €
Právne služby za október 2018 Odb.: Obec Lada
Dod.: Mgr. Zuzana Nováková
35.00 €
Potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Lada
Dod.: RYBA Košice spol. s.r.o.
47.39 €
Poradenská pomoc pri VO za III.Q.2018 Odb.: Obec Lada
Dod.: Alena Galbavá
150.00 €
Vypracovanie násl. mon. správy k projektu VO Odb.: Obec Lada
Dod.: Energetický klaster Prešovského kraja
150.00 €
Oprava autobusovej zastávky pri bytovke Odb.: Obec Lada
Dod.: Pavol Szentiványi SENTI-LABS
60.00 €
Potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
18.65 €
Potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
76.74 €
Seminár "Správa registratúry školy" Odb.: Obec Lada
Dod.: Asociácia správcov registratúry
39.00 €
Telekomunikačné služby Odb.: Obec Lada
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
43.01 €
Vyúčtovanie za dodávku elektriny Odb.: Obec Lada
Dod.: Energie2, a.s.
1.12 €
Vyúčtovanie za dodávku elektriny Odb.: Obec Lada
Dod.: Energie2, a.s.
12.95 €
Dodávka tonerov pre OcÚ a ŠJ Odb.: Obec Lada
Dod.: Štefan Anderko
53.70 €
Zážitkový kurz prvej pomoci Odb.: Obec Lada
Dod.: Územný spolok Slovenský Červený kríž
50.00 €
Stavebný úrad - mzdy a odvody pracovníkov Odb.: Obec Lada
Dod.: Obec Kapušany
54.20 €
Vodné za OcÚ, ZŠ A MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
83.39 €
Poplatky za telekomunikačné služby Odb.: Obec Lada
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
6.00 €
Spracovanie personálnej a mzdovej agendy za školy Odb.: Obec Lada
Dod.: Mesto Prešov
198.00 €
Odvoz a likvidácia odpadu Odb.: Obec Lada
Dod.: KOSIT a.s.
855.38 €
Dodávka ovocia pre ŠJ Odb.: Obec Lada
Dod.: GAS Familia, s.r.o.
0.81 €
Dodávka ovocia pre ŠJ Odb.: Obec Lada
Dod.: GAS Familia, s.r.o.
9.01 €
Školské potreby pre predškolákov Odb.: Obec Lada
Dod.: Štempeľ Miroslav, servis a predaj organizačnej techniky
83.88 €
Dodávka - kamienky okrasné Odb.: Obec Lada
Dod.: JAVOLKO Ján
105.12 €
Dodávka stavebného materiálu Odb.: Obec Lada
Dod.: JAVOLKO Ján
57.89 €
Dezinfekčné práce v Dome smútku Odb.: Obec Lada
Dod.: STAVCER s.r.o.
137.00 €
Poplatky za telekomunikačné služby ZŠ a MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
37.62 €
Poplatky za telekomunikačné služby Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
36.59 €
Vývoz septikov za III.Q.2018 Odb.: Obec Lada
Dod.: Ovčia farma Proč s.r.o.
72.00 €
Kuchynské náradie pre školskú jedáleň Odb.: Obec Lada
Dod.: EUROGASTROP, s.r.o.
15.96 €
Dobropis k fakt. č. 316/2018 za poškod. skriňu Odb.: Obec Lada
Dod.: B2B Partner s.r.o.
101.52 €
Seminár RVC "Aplik.práv.predpisov v praxi MŠ" Odb.: Obec Lada
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
18.00 €
Seminár RVC "Miestne dane a poplatok za KO a DSO" Odb.: Obec Lada
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
18.00 €
Divadelné predstavenie pre deti Odb.: Obec Lada
Dod.: Martina Kovalčíková Divadlo Sarus
100.00 €
Programové vybavenie "Štatistika Trexima" Odb.: Obec Lada
Dod.: IFOsoft s.r.o.
39.60 €
Hlavná ročná kontrola detského ihriska Odb.: Obec Lada
Dod.: EKOTEC, spol. s.r.o.
373.80 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
433.00 €
Stravovacie služby pre dôchodcov Odb.: Obec Lada
Dod.: Peter Sabo
972.00 €
Čistiace potreby pre MŠ Lada Dod.: KOMFOS Prešov s.r.o.
68.27 €
Činnosť OPP, BOZP, PZS a PO Dod.: ATH-PO s.r.o.
276.00 €
Výkon činnosti zodpovednej osoby - GDPR Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
30.00 €
Potraviny ŠJ Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
286.61 €
Potraviny ŠJ Dod.: RYBA Košice spol. s.r.o.
89.48 €
Potraviny ŠJ Dod.: RYBA Košice spol. s.r.o.
49.80 €
Potraviny ŠJ Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
37.32 €
Potraviny ŠJ Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
59.85 €
Nálepky na autobusovú zastávku a plastový erb Odb.: Obec Lada
Dod.: Tampex Prešov s.r.o.
277.20 €
Mučovanie obecných pozemkov Odb.: Obec Lada
Dod.: Jozef Slávik
140.40 €
Výkon stavebného dozoru Odb.: Obec Lada
Dod.: Ing. Karol Petz
800.00 €
Stojan na 3ks bicyklov a parkové lavičky Odb.: Obec Lada
Dod.: ZASTÁVKY, spol. s.r.o.
643.00 €
Archívna skriňa a odpadkový kôš Odb.: Obec Lada
Dod.: B2B Partner s.r.o.
415.20 €
Poskytnutie právnych služieb v mesiaci september 2018 Odb.: Obec Lada
Dod.: Mgr. Zuzana Nováková
35.00 €
Vykonanie prác na stavbe - ,,Lada - autobusová zastávka" Odb.: Obec Lada
Dod.: C.M.R. Slovakia, s.r.o.
14628.74 €
Faktúra za dodávku elektrickej energie Odb.: Obec Lada
Dod.: Energie2, a.s.
-5.65 €
Faktúra za spotrebu elektrickej energie Odb.: Obec Lada
Dod.: Energie2, a.s.
-16.40 €
Vývoz veľkoobjemových kontajnerov Odb.: Obec Lada
Dod.: KOSIT a.s.
728.67 €
Odvoz komunálneho odpadi Odb.: Obec Lada
Dod.: KOSIT a.s.
868.08 €
Poistenie majetku OCU Odb.: Obec Lada
Dod.: Prvá Komunálna Finančná a.s.
1.82 €
Poistenie majetku OCU Odb.: Obec Lada
Dod.: Prvá Komunálna Finančná a.s.
285.77 €
Montáž sieťových dverí do MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Ing. M. Mularčík – MOVYROB
166.93 €
Faktúra za služby mobilnej siete Odb.: Obec Lada
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
43.01 €
Faktúra za zeleninu a ovocie pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
43.48 €
Faktúra za potraviny pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
280.24 €
Odstránenie poruchy na verejnom osvetlení Odb.: Obec Lada
Dod.: O.S.V.O. comp, a.s.
36.54 €
Faktúra za Extra balíčky Odb.: Obec Lada
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
6.00 €
Faktúra za mäso pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: RYBA Košice spol. s.r.o.
68.33 €
Faktúra za mäso pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: RYBA Košice spol. s.r.o.
50.38 €
Diagnostika a oprava plynového zariadenia Odb.: Obec Lada
Dod.: Marek Matej-PLYNOMA
121.80 €
Faktúra za služby pevnej siete ZŠ, MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
28.60 €
Služby pevnej siete OCÚ Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
36.49 €
Stravovacie služby pre starobných dôchodcov Odb.: Obec Lada
Dod.: Peter Sabo
940.00 €
Spracovanie ÚPN obce Lada Odb.: Obec Lada
Dod.: STANIM s.r.o.
100.00 €
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
433.00 €
Výkon zodpovednej osoby 09/2018 Odb.: Obec Lada
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
30.00 €
Jedálne kupóny Odb.: Obec Lada
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
727.20 €
Dodanie hliníkovej vitríny na CP Dod.: ZASTÁVKY, spol. s.r.o.
72.00 €
Dodávka Cemix Beton a piesok Šaštín Dod.: JAVOLKO Ján
87.92 €
Stolárske práce - oprava pieskoviska v MŠ Dod.: Radovan Onder DER-HO
130.00 €
Prenájom - nafukovacie atrakcie pre deti Dod.: Joe Laughter, s.r.o.
180.00 €
Zákony 2019 Dod.: PORADCA s.r.o.
82.20 €
Seminár RVC "Hlásenie pobytu v roku 2018" Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
18.00 €
Dezinsekcia objektu ZŠ Lada Dod.: STAVCER s.r.o.
58.30 €
Dezinsekcia objektu ZŠ Lada Dod.: STAVCER s.r.o.
159.00 €
Poskytnutie právnych služieb Dod.: Mgr. Zuzana Nováková
35.00 €
Vypracovanie projektovej dokumentácie "Lada - Rekonštrukcia chodníkov v miestnej časti "Sklady"-CH5, CH6 Dod.: Ing. Beáta Krafčíková – projekčné práce
1150.00 €
Nádoba termo 5 l, 10 l, 20 l Dod.: EUROGASTROP, s.r.o.
390.89 €
jednorázový riad Dod.: Goriziana Slovakia s.r.o.
19.90 €
Vývoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Lada
Dod.: KOSIT a.s.
893.04 €
Čistenie obecnej kanalizácie-havarijný stav Odb.: Obec Lada
Dod.: MP KANAL service s.r.o.
115.20 €
Vývoz obsahu žúmp Odb.: Obec Lada
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
103.58 €
Dodávka elektrickej energie Odb.: Obec Lada
Dod.: Energie2, a.s.
-39.25 €
Dodávka elektrickej energie Odb.: Obec Lada
Dod.: Energie2, a.s.
-10.74 €
Doplnenie na webstránku Odb.: Obec Lada
Dod.: wbx, s.r.o.
36.00 €
Faktúra za služby mobilnej siete Odb.: Obec Lada
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
43.01 €
Servisné práce-notebook ZŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Comein.sk, s.r.o.
36.00 €
Pilčícke práce Odb.: Obec Lada
Dod.: Jozef Vaško FOREST plus
40.00 €
Stravovacie služby pre starobných dôchodcov Odb.: Obec Lada
Dod.: Peter Sabo
912.00 €
Poplatky za Extra balíčky Odb.: Obec Lada
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
6.00 €
Toner do tlačiarne pre OCU Odb.: Obec Lada
Dod.: Ivan Bondra - Telco B
32.40 €
Tonery do tlačiarní OcÚ Odb.: Obec Lada
Dod.: Štefan Anderko
101.40 €
Faktúra za služby pevnej siete- ZŠ , MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
28.60 €
Faktúra za služby pevnej siete Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
36.49 €
Zriaďovateľ - predplatné Odb.: Obec Lada
Dod.: Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.
99.00 €
Doprava do Nyíregyháza (Maďarsko) Odb.: Obec Lada
Dod.: Jaroslav Molnár – MOLNÁRBUS
350.00 €
Zákonné poistenie- MULTICAR Odb.: Obec Lada
Dod.: KOMUNÁLNA posťovňa, a.s.
180.80 €
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
433.00 €
Výkon zodpovednej osoby mesiac 08/2018 Odb.: Obec Lada
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
30.00 €
Poskytnutie právnych služieb v mesiaci júl 2018 Odb.: Obec Lada
Dod.: Mgr. Zuzana Nováková
35.00 €
Poistenie účastníkov zájazdu do Maďarska Odb.: Obec Lada
Dod.: UNIQA poisťovňa, a.s.
41.32 €
Spracovanie mzdovej a personálnej agendy Odb.: Obec Lada
Dod.: Mesto Prešov
216.00 €
Pilčícke práce Odb.: Obec Lada
Dod.: Jozef Vaško FOREST plus
35.00 €
Učebné pomôcky - ZŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: AITEC s.r.o.
23.10 €
Faktúra za dodávku elektriny Odb.: Obec Lada
Dod.: Energie2, a.s.
23.00 €
Faktúra za dodávku elektriny Odb.: Obec Lada
Dod.: Energie2, a.s.
195.00 €
Faktúra za vodné a stočné Odb.: Obec Lada
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
118.66 €
Verejné obstarávanie poistných služieb Odb.: Obec Lada
Dod.: Regionálne združenie miest a obcí PREŠOV-ŠARIŠ
20.00 €
Inštalácia OS Windows - základná škola Odb.: Obec Lada
Dod.: Comein.sk, s.r.o.
116.40 €
Faktúra za služby mobilnej siete Odb.: Obec Lada
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
43.16 €
Práce na stavbe ,,Lada - autobusová zastávka" Odb.: Obec Lada
Dod.: C.M.R. Slovakia, s.r.o.
45687.70 €
Autobusová zastávka Odb.: Obec Lada
Dod.: ZASTÁVKY, spol. s.r.o.
1551.00 €
Dezinfekčné práce v Dome smútku Odb.: Obec Lada
Dod.: STAVCER s.r.o.
137.00 €
Materiál na výsadbu okrasných stromčekov Odb.: Obec Lada
Dod.: JAVOLKO Ján
199.52 €
Nájom a energia Spoločný obecný úrad Odb.: Obec Lada
Dod.: Obec Kapušany
89.81 €
Mzda a odvody pomocnej pracovníčke SOU Odb.: Obec Lada
Dod.: Obec Kapušany
54.20 €
Školské tlačivá Odb.: Obec Lada
Dod.: Ševt a.s.
32.83 €
Dodanie a montáž informačného panelu na meranie rýchlosti Odb.: Obec Lada
Dod.: EMPEMONT Slovakia s.r.o.
1749.60 €
Vypracovanie geometrického plánu Odb.: Obec Lada
Dod.: GP - 3, s.r.o.
288.00 €
Poskytovanie odborného poradenstva pri verejnom obstarávaní Odb.: Obec Lada
Dod.: Alena Galbavá
150.00 €
Poplatky za Extra balíčky Odb.: Obec Lada
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
6.00 €
Stravovacie služby pre starobných dôchodcov Odb.: Obec Lada
Dod.: Peter Sabo
980.00 €
Pripojenie do distribučnej sústavy Odb.: Obec Lada
Dod.: Východoslovenská distribučná a.s.
62.50 €
Odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Lada
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
618.41 €
Faktúra za služby pevnej siete ZŠ, MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
28.60 €
Faktúra za služby pevnej siete OcÚ Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
35.89 €
Faktúra za mäso pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: RYBA Košice spol. s.r.o.
40.39 €
Vývoz obsahu žúmp OcÚ, MŠ, ZŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Ovčia farma Proč s.r.o.
198.00 €
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
433.00 €
Faktúra za potraviny pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
383.10 €
Faktúra za mäso pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: RYBA Košice spol. s.r.o.
12.84 €
Vývoz VOK Odb.: Obec Lada
Dod.: KOSIT a.s.
716.21 €
Činnosť OPP, BOZO, PZS a preventivára požiarnej ochrany obce Odb.: Obec Lada
Dod.: ATH-PO s.r.o.
252.00 €
Výkon zodpovednej osoby 07/2018-ochrana osobných údajov Odb.: Obec Lada
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
30.00 €
Registračný poplatok Odb.: Obec Lada
Dod.: IFOsoft s.r.o.
6.00 €
Banketové stoličky Odb.: Obec Lada
Dod.: MEXTRA GROUP
2860.98 €
Dobropis- zverejňovanie zmlúv a faktúr+CD Odb.: Obec Lada
Dod.: Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.
17.00 €
Zverejňovanie zmlúv,faktúr kniha + CD Odb.: Obec Lada
Dod.: Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.
17.00 €
Poskytnutie právnych služieb v mesiaci jún 2018 Odb.: Obec Lada
Dod.: Mgr. Zuzana Nováková
35.00 €
Mučovanie trávy na obecných pozemkoch Odb.: Obec Lada
Dod.: Jozef Slávik
140.40 €
Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie k projektu: ,,Lada-Rekonštrukcia chodníkov v miestnej časti ,,Sklady"-CH3, CH4" Odb.: Obec Lada
Dod.: VÁHOPROJEKT, s.r.o.
960.00 €
Servisné práce - revízia internetových a telefónnych káblov Odb.: Obec Lada
Dod.: Comein.sk, s.r.o.
36.00 €
Medaily a tričká s potlačou Odb.: Obec Lada
Dod.: LIM PO s.r.o.
616.40 €
Faktúra za služby mobilnej siete Odb.: Obec Lada
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
43.01 €
Odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Lada
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
628.59 €
Faktúra za zeleninu a ovocie pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
24.84 €
Spotreba elektriny-vyúčtovanie Odb.: Obec Lada
Dod.: Energie2, a.s.
75.66 €
Poplatky za Extra balíčky Odb.: Obec Lada
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
6.00 €
Úhrada poistného - poistenie majetku Odb.: Obec Lada
Dod.: Prvá Komunálna Finančná a.s.
1.82 €
Úhrada poistného - poistenie majetku Odb.: Obec Lada
Dod.: Prvá Komunálna Finančná a.s.
285.77 €
Faktúra za potraviny pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
102.55 €
aSc Agenda Malotriedka ZŠ 2019 Odb.: Obec Lada
Dod.: ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
129.00 €
Dezinsekcia objektu ZŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: STAVCER s.r.o.
307.40 €
Vrabček-predplatné Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovenská pošta, a.s.
3.20 €
Predškolská výchova-predplatné Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovenská pošta, a.s.
3.60 €
Úloha mzdového účtovníka v II. a III. Q. 2018-seminár Odb.: Obec Lada
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
18.00 €
Tvorba VZN po novele zákona o obecnom zriadení-seminár Odb.: Obec Lada
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
18.00 €
Výkon zodpovednej osoby 06/2018 Odb.: Obec Lada
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
30.00 €
Faktúra za jedálne kupóny Odb.: Obec Lada
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
32.30 €
Faktúra za obedy pre starobných dôchodcov Odb.: Obec Lada
Dod.: Peter Sabo
986.00 €
Faktúra za mäso pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Noema s.r.o.
55.72 €
Faktúra za kuracie mäso pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Noema s.r.o.
18.32 €
Faktúra za služby pevnej siete MŠ, ZŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
32.16 €
Faktúra za služby pevnej siete OCU Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
35.89 €
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
433.00 €
Tlač a expedícia Obecných novín Odb.: Obec Lada
Dod.: Inprost, spol s.r.o. Distribúcia tlačív
20.80 €
Prenájom nafukovacej atrakcie pre deti Odb.: Obec Lada
Dod.: Joe Laughter, s.r.o.
199.00 €
Faktúra za potraviny pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
294.38 €
Faktúra za potraviny pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
81.14 €
Faktúra za zeleninu a ovocie pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
36.12 €
Servisné práce na PC - OcÚ Odb.: Obec Lada
Dod.: Comein.sk, s.r.o.
18.00 €
Jednorázové plastvové poháre, misky a príbory Odb.: Obec Lada
Dod.: Goriziana Slovakia s.r.o.
14.11 €
Faktúra za mäso pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Noema s.r.o.
41.14 €
Členský príspevok Odb.: Obec Lada
Dod.: Združenie miest a obcí Slovenska
355.74 €
Vykonanie stolárskych prác Odb.: Obec Lada
Dod.: Radovan Onder DER-HO
54.00 €
Vykonanie stolárskych prác Odb.: Obec Lada
Dod.: Radovan Onder DER-HO
160.72 €
Poradenstvo a konzultačná činnosť pri obstaraní služieb v odpadovom hospodárstve Odb.: Obec Lada
Dod.: Mgr. Patrícia Popovičová
150.00 €
Poskytnutie právnych služieb v mesiaci máj 2018 Odb.: Obec Lada
Dod.: Mgr. Zuzana Nováková
35.00 €
Oprava malotraktora na kosenie Odb.: Obec Lada
Dod.: Rudolf Taiš - predaj a servis motorových píl
88.80 €
Jedálne kupóny Odb.: Obec Lada
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
707.20 €
Faktúra za toner do tlačiarne pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Štefan Anderko
17.90 €
Faktúra za toner do tlačiarne pre OcÚ Odb.: Obec Lada
Dod.: Štefan Anderko
29.80 €
Faktúra za mäso pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Noema s.r.o.
24.37 €
Faktúra za mäso pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Noema s.r.o.
17.27 €
Faktúra za potraviny pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
112.76 €
Vývoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Lada
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
655.45 €
Faktúra za služby mobilnej siete Odb.: Obec Lada
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
43.01 €
Faktúra za zeleninu a ovocie pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
30.92 €
Zákon o sociálnych službách -seminár Odb.: Obec Lada
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
18.00 €
Faktúra za mäso pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Noema s.r.o.
26.87 €
Faktúra za mäso pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Noema s.r.o.
34.33 €
Faktúra za potraviny pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
115.99 €
Kancelárske potreby pre OcÚ Odb.: Obec Lada
Dod.: Štempeľ Miroslav, servis a predaj organizačnej techniky
234.87 €
Poplatky za Extra balíčky Odb.: Obec Lada
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
6.00 €
Stravovacie služby pre starobných dôchodcov Odb.: Obec Lada
Dod.: Peter Sabo
824.00 €
Odborné skúšky a prehliadky plynových zariadení OcÚ, MŠ, ZŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: REVIPLYN s.r.o.
420.00 €
Faktúra za služby pevnej siete ZŠ, MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
33.14 €
Faktúra za služby pevnej siete OcÚ Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
35.89 €
Faktúra za mäso pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Noema s.r.o.
32.89 €
Faktúra za mäso pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Noema s.r.o.
75.26 €
Faktúra za potraviny pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
327.16 €
Veľká novela zákona o obecnom zriadení-seminár Odb.: Obec Lada
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
18.00 €
Výkon zodpovednej osoby 05/2018 Odb.: Obec Lada
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
30.00 €
Oprava čerpadla Odb.: Obec Lada
Dod.: Noka PO, s.r.o.
40.50 €
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
433.00 €
Dosky na lavičku Odb.: Obec Lada
Dod.: Radovan Onder DER-HO
37.00 €
Odborné poradenstvo vo verejnom obstarávaní Odb.: Obec Lada
Dod.: Alena Galbavá
150.00 €
Výroba a montáž madla vstupného schodiska na budove DS v Lade Odb.: Obec Lada
Dod.: UKOVMI, s.r.o.
222.00 €
Faktúra za ovocie a zeleninu pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
45.48 €
Faktúra za potraviny pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
183.28 €
Faktúra za mäso a ryby pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Noema s.r.o.
40.10 €
Faktúra za mäso pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Noema s.r.o.
26.62 €
Poskytnutie právnych služieb v mesiaci apríl 2018 Odb.: Obec Lada
Dod.: Mgr. Zuzana Nováková
35.00 €
Faktúra za vodné a stočné Odb.: Obec Lada
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
169.96 €
Faktúra za služby mobilnej siete Odb.: Obec Lada
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
49.01 €
Oprava tlačiarne v ZŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Ivan Bondra - Telco B
37.92 €
Faktúra za mäso pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Noema s.r.o.
41.26 €
Faktúra za potraviny pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
173.75 €
Faktúra za zeleninu a ovocie pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
50.12 €
Oprava kamerového systému Odb.: Obec Lada
Dod.: HBS Systems s.r.o.
108.36 €
Spracovanie personálnej a mzdovej agendy Odb.: Obec Lada
Dod.: Mesto Prešov
216.00 €
Poplatky za extra balíčky Odb.: Obec Lada
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
6.00 €
Struna do kosačky Odb.: Obec Lada
Dod.: VIKTORIA - HÁMOR s.r.o.
87.00 €
Výkon zodpovednej osoby za 04/2018 Odb.: Obec Lada
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
19.80 €
Vývoz obsahu žúmp OcÚ, ZŠ, MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Ovčia farma Proč s.r.o.
432.00 €
Pristavenie a vývoz VOK Odb.: Obec Lada
Dod.: KOSIT a.s.
581.17 €
Odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Lada
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
611.76 €
Obedy pre starobných dôchodcov Odb.: Obec Lada
Dod.: Peter Sabo
852.00 €
Pracovné stretnutie hlavných kontrolórov-seminár Odb.: Obec Lada
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
18.00 €
Poistenie majetku Odb.: Obec Lada
Dod.: Prvá Komunálna Finančná a.s.
35.25 €
Faktúra za potraviny pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: RYBA Košice spol. s.r.o.
63.00 €
Faktúra za mäso pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Noema s.r.o.
22.78 €
Faktúra za mäso pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Noema s.r.o.
49.40 €
Úhrada členského na rok 2018 Odb.: Obec Lada
Dod.: Regionálne združenie miest a obcí PREŠOV-ŠARIŠ
50.88 €
Mzda a odvody pracovníčke Stavebného úradu Odb.: Obec Lada
Dod.: Obec Kapušany
54.20 €
Faktúra za služby pevnej siete MŠ, ZŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
32.45 €
Faktúra za služby pevnej siete OcÚ Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
35.89 €
Montážna plošina s obsluhou Odb.: Obec Lada
Dod.: O.S.V.O. comp, a.s.
36.96 €
Oprava strechy Domu smútku po krádeži Odb.: Obec Lada
Dod.: Ľubomír Ňachaj - Klampiarske práce
2709.50 €
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
433.00 €
Činnosť OPP,BOZP, preventivár požiarnej ochrany obce a PZS Odb.: Obec Lada
Dod.: ATH-PO s.r.o.
240.00 €
Faktúra za potraviny pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
231.17 €
Odmeny výkonným umelcom - verejný rozhlas rok 2018 Odb.: Obec Lada
Dod.: SLOVGRAM
38.50 €
Antivírusový program Odb.: Obec Lada
Dod.: Comein.sk, s.r.o.
66.00 €
Štandardy pre eGoverment a zverejňovanie - seminár Odb.: Obec Lada
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
36.00 €
Špecifikácia modernej správy registratúry pre školy - seminár Odb.: Obec Lada
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
18.00 €
Faktúra za mäso pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Noema s.r.o.
35.92 €
Faktúra za mäso pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Noema s.r.o.
32.47 €
Vyhotovenie znaleckého posudku Odb.: Obec Lada
Dod.: Ing. Václav Mihok
860.00 €
Faktúra za služby mobilnej siete Odb.: Obec Lada
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
43.01 €
Poskytnutie právnych služieb v mesiaci marec 2018 Odb.: Obec Lada
Dod.: Mgr. Zuzana Nováková
35.00 €
Faktúra za potraviny, zeleninu a ovocie pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
40.76 €
Faktúra za potraviny pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
101.66 €
Faktúra za mäso pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Noema s.r.o.
48.97 €
Faktúra za mäso pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Noema s.r.o.
22.46 €
Faktúra za poistenie majetku Odb.: Obec Lada
Dod.: Prvá Komunálna Finančná a.s.
1.82 €
Poistenie majetku Odb.: Obec Lada
Dod.: Prvá Komunálna Finančná a.s.
250.52 €
Odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Lada
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
611.23 €
Faktúra za odhŕňanie snehu po obecných komunikáciách Odb.: Obec Lada
Dod.: Poľnohospodárske družstvo
162.00 €
Poplatky za Extra balíčky Odb.: Obec Lada
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
6.00 €
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
433.00 €
Faktúra za mäso pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Noema s.r.o.
15.42 €
Faktúra za mäso pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Noema s.r.o.
60.08 €
Obedy pre starobných dôchodcov Odb.: Obec Lada
Dod.: Peter Sabo
888.00 €
Práce súvisiace so schválením ZaD ÚPN obce Lada Odb.: Obec Lada
Dod.: STANIM s.r.o.
150.00 €
Faktúra za služby pevnej siete MŠ, ZŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
28.60 €
Faktúra za služby pevnej siete OcÚ Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
36.38 €
Obec a odpady - seminár Odb.: Obec Lada
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
18.00 €
Jedálne kupóny Odb.: Obec Lada
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
107.20 €
Faktúra za potraviny pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
284.23 €
Finančná kontrola - seminár Odb.: Obec Lada
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
18.00 €
Faktúra za poskytnutie právnych služieb v mesiaci február 2018 Odb.: Obec Lada
Dod.: Mgr. Zuzana Nováková
35.00 €
Kancelárske potreby pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Štempeľ Miroslav, servis a predaj organizačnej techniky
38.00 €
Kancelárske potreby pre MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Štempeľ Miroslav, servis a predaj organizačnej techniky
69.63 €
Odborný seminár pre zamestnancov stravovacích zariadení - ŠJ Odb.: Obec Lada
Dod.: ArtEdu spol, s.r.o.
15.00 €
Faktúra za zeleninu a ovocie Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
48.44 €
Faktúra za potraviny pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
62.06 €
Update programového vybavenia agendy obecného úradu Odb.: Obec Lada
Dod.: IFOsoft s.r.o.
144.96 €
Demontáž obecného rozhlasu Odb.: Obec Lada
Dod.: STAVCER s.r.o.
955.50 €
Faktúra za mäso pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Noema s.r.o.
19.32 €
Faktúra za mäso pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Noema s.r.o.
13.16 €
Toner do tlačiarne pre MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Štefan Anderko
75.60 €
Splátka za nájom Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovenský pozemkový fond
40.00 €
Faktúra za služby mobilnej siete Odb.: Obec Lada
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
43.01 €
Potraviny pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
151.46 €
Faktúra za potraviny a ovocie pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
37.56 €
Faktúra za čistiace prostriedky pre MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: KOMFOS Prešov s.r.o.
77.10 €
Úrazové poistenie pre UoZ MOS §10 Odb.: Obec Lada
Dod.: KOMUNÁLNA posťovňa, a.s.
6.50 €
Úrazové poistenie pre UoZ MOS §12 Odb.: Obec Lada
Dod.: KOMUNÁLNA posťovňa, a.s.
9.75 €
Základná dokumentácia - ochrana osobných údajov- seminár Odb.: Obec Lada
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
36.00 €
Špecifiká modernej správy registratúry Odb.: Obec Lada
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
18.00 €
Faktúra za potraviny pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: RYBA Košice spol. s.r.o.
59.95 €
Faktúra za mäso pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Noema s.r.o.
16.31 €
Faktúra za mäso pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Noema s.r.o.
13.07 €
Poplatok za Extra balíčky Odb.: Obec Lada
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
6.00 €
Účtovné súvzťažnosti 2018 Odb.: Obec Lada
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
26.00 €
Tlačivá pre MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Ševt a.s.
6.10 €
Vrecia s logom firmy KOSIT Odb.: Obec Lada
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
48.60 €
Faktúra za obedy pre starobných dôchodcov obce Lada Odb.: Obec Lada
Dod.: Peter Sabo
946.00 €
Odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Lada
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
616.81 €
Dodanie drevených dosák a dreveného schodu Odb.: Obec Lada
Dod.: Radovan Onder DER-HO
150.00 €
Predplatné časopisu ŠKOLA Odb.: Obec Lada
Dod.: M. Medlen - JurisDat, Redakcia škola - MEL
25.00 €
Faktúra za služby pevnej siete Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
28.60 €
Faktúra za služby pevnej siete OcÚ Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
35.89 €
Faktúra za ryby pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Noema s.r.o.
22.74 €
Faktúra za mäso pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Noema s.r.o.
27.68 €
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
433.00 €
Práce súvisiace s prerokovaním ZaD ÚPN obce Lada Odb.: Obec Lada
Dod.: STANIM s.r.o.
200.00 €
Daňové priznanie právnických osôb v samospráve za rok 2017 - seminár Odb.: Obec Lada
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
18.00 €
Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce v roku 2018 - seminár Odb.: Obec Lada
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
18.00 €
Vysporiadanie dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2017 - seminár Odb.: Obec Lada
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
18.00 €
Faktúra za potraviny pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
257.23 €
Faktúra za čistiace prostriedky pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
137.38 €
Nový zákon o ochrane osobných údajov a GDPR v praxi škol Odb.: Obec Lada
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
18.00 €
Autorská odmena za verejné použitie hudobných diel Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
14.28 €
Faktúra za mäso pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Noema s.r.o.
32.40 €
Faktúra za mäso pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Noema s.r.o.
11.21 €
Faktúra za mäso pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Noema s.r.o.
41.86 €
Faktúra za potraviny pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
166.19 €
Faktúra za zeleninu a ovocie Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
32.08 €
Update programového systému Odb.: Obec Lada
Dod.: IFOsoft s.r.o.
54.96 €
Montáž a výmena vertikálnych žalúzií v kanceláriách OcÚ Odb.: Obec Lada
Dod.: MCe system, s.r.o.
300.22 €
Členský príspevok na rok 2018 Odb.: Obec Lada
Dod.: Združenie obcí EKOTORYSA
1829.52 €
Servisné práce na MULTICAR Odb.: Obec Lada
Dod.: Pavol Szentiványi SENTI-LABS
122.40 €
Revízia komínov a dymovodov ZŠ, MŠ, OcÚ Odb.: Obec Lada
Dod.: KOMIN SERVIS
112.00 €
Spracovanie personálnej a mzdovej agendy Odb.: Obec Lada
Dod.: Mesto Prešov
234.00 €
Nový zákon o ochrane osobných údajov a GDPR v praxi - seminár Odb.: Obec Lada
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
18.00 €
Faktúra za mäso pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Noema s.r.o.
19.26 €
Demontáž a montáž 2 ks WC a výmenu ventilov v toaletách OcÚ Odb.: Obec Lada
Dod.: Ján Partila
120.00 €
Novela zákona o ochrane osobných údajov - seminár Odb.: Obec Lada
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
18.00 €
Poskytnutie právnych služieb v mesiaci január 2018 Odb.: Obec Lada
Dod.: Mgr. Zuzana Nováková
35.00 €
Demontáž vianočnej výzdoby Odb.: Obec Lada
Dod.: O.S.V.O. comp, a.s.
69.48 €
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
433.00 €
Faktúra za potraviny pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
150.82 €
Faktúra za zeleninu a ovocie Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
30.62 €
Poskytnutie dotácie pre žiaka v CVČ Odb.: Obec Lada
Dod.: Súkromné centrum voľného času ELBA
50.00 €
Poskytnutie dotácie na žiaka v CVČ Odb.: Obec Lada
Dod.: Mesto Prešov
50.00 €
Koncesionárske poplatky Odb.: Obec Lada
Dod.: Rozhlas a televízia Slovenska
222.96 €
Avízo o platbe členského poplatku za rok 2018 Odb.: Obec Lada
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
83.20 €
Nájom nehnuteľnosti Odb.: Obec Lada
Dod.: Poľnohospodárske družstvo
1.66 €
Faktúra za služby mobilnej siete Odb.: Obec Lada
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
43.01 €
Faktúra za mäso pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Noema s.r.o.
68.16 €
Faktúra za kuracie mäso pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Noema s.r.o.
23.92 €
Faktúra za opakovanú dodávku elektriny Odb.: Obec Lada
Dod.: Energie2, a.s.
70.83 €
Faktúra za opakovanú dodávku elektriny Odb.: Obec Lada
Dod.: Energie2, a.s.
72.50 €
Faktúra za opakovanú dodávku elektriny Odb.: Obec Lada
Dod.: Energie2, a.s.
162.50 €
Faktúra za opakovanú dodávku elektriny Odb.: Obec Lada
Dod.: Energie2, a.s.
42.50 €
Faktúra za opakovanú dodávku elektriny Odb.: Obec Lada
Dod.: Energie2, a.s.
20.00 €
Faktúra za opakovanú dodávku elektriny Odb.: Obec Lada
Dod.: Energie2, a.s.
15.83 €
Výmena vertikálnych žalúzií v ZŠ Lada Odb.: Obec Lada
Dod.: MCe system, s.r.o.
571.34 €
Tonery do tlačiarne OcÚ, ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Štefan Anderko
32.80 €
Faktúra za mäso pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Noema s.r.o.
45.00 €
Faktúra za mäso pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Noema s.r.o.
21.84 €
Jedálne kupóny Odb.: Obec Lada
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
707.20 €
Licencia za program Orfeus - virtuálny cintorín Odb.: Obec Lada
Dod.: Pavol Halanda
60.00 €
Poistenie majetku Odb.: Obec Lada
Dod.: Prvá Komunálna Finančná a.s.
1.82 €
Poistenie majetku Odb.: Obec Lada
Dod.: Prvá Komunálna Finančná a.s.
250.52 €
Virtuálna knižnica Odb.: Obec Lada
Dod.: KOMENSKY, s.r.o.
39.89 €
Vyúčtovanie - vodné stočné Odb.: Obec Lada
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
148.14 €
Vyúčtovacia faktúra - preplatok Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
-998.26 €
Odhŕňanie snehu po obecných komunikáciách Odb.: Obec Lada
Dod.: Poľnohospodárske družstvo
126.00 €
Poplatky za Extra balíčky Odb.: Obec Lada
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
6.00 €
Odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Lada
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
612.23 €
Vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Lada
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
4.94 €
Vyúčtovacia faktúra elektrina Odb.: Obec Lada
Dod.: Lumius Slovakia, s.r.o.
2376.14 €
Faktúra za služby pevnej siete MŠ, ZŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
28.60 €
Faktúra za služby pevnej siete - OcÚ Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
35.89 €
Stavebný materiál Odb.: Obec Lada
Dod.: JAVOLKO Ján
97.15 €
Faktúra za obedy pre starobných dôchodcov Odb.: Obec Lada
Dod.: Peter Sabo
714.00 €
Činnosť preventivára požiarnej ochrany obce, OPP, BOZP a PZS Odb.: Obec Lada
Dod.: ATH-PO s.r.o.
240.00 €
Doplnkové služby - webstránka obce Odb.: Obec Lada
Dod.: wbx, s.r.o.
36.00 €
Faktúra za potraviny pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
312.96 €
Poskytnutie poradenstva vo verejnom obstarávaní Odb.: Obec Lada
Dod.: Alena Galbavá
150.00 €
Práca traktorbagrom na kompostovisku Odb.: Obec Lada
Dod.: KALEP, s.r.o.
100.80 €
Diár samosprávy Odb.: Obec Lada
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
6.65 €
Tepelná izolačná fólia Odb.: Obec Lada
Dod.: PTÁČEK - veľkoobchod a.s.
16.49 €
Poskytnutie právnych služieb v mesiaci december 2017 Odb.: Obec Lada
Dod.: Mgr. Zuzana Nováková
35.00 €
Tonery do tlačiarne pre ZŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Štefan Anderko
379.90 €
Faktúra za služby mobilnej siete Odb.: Obec Lada
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
43.61 €
Čistiace prostriedky pre ZŠ Lada Odb.: Obec Lada
Dod.: KOMFOS Prešov s.r.o.
122.56 €
Vývoz žumpy Odb.: Obec Lada
Dod.: Ovčia farma Proč s.r.o.
342.00 €
Správne poplatky za vydané rozhodnutia Staveným úradom v Kapušanoch Odb.: Obec Lada
Dod.: Obec Kapušany
90.00 €
Kancelárske potreby pre ZŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Štempeľ Miroslav, servis a predaj organizačnej techniky
89.30 €
Kancelárske potreby pre OcÚ Odb.: Obec Lada
Dod.: Štempeľ Miroslav, servis a predaj organizačnej techniky
217.81 €
Poštovné poukazy Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovenská pošta, a.s.
6.47 €
Mzda a odvody pomocnej pracovníčke Stavebného úradu Odb.: Obec Lada
Dod.: Obec Kapušany
54.20 €
Program na Mikuláša Odb.: Obec Lada
Dod.: OZ Dračia stopa
150.00 €
Oprava elektroinštalácie a osvetlenia v Základnej škole Odb.: Obec Lada
Dod.: Ing. M. Mularčík – MOVYROB
426.80 €
Oprava elektroinštalácie a osvetlenia na obecnom úrade Odb.: Obec Lada
Dod.: Ing. M. Mularčík – MOVYROB
437.72 €
Montáž vianočnej výzdoby v obci Odb.: Obec Lada
Dod.: O.S.V.O. comp, a.s.
569.05 €
Poplatky za extra balíčky Odb.: Obec Lada
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
6.00 €
Faktúra za mäso pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Noema s.r.o.
33.89 €
Faktúra za mäso pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Noema s.r.o.
22.19 €
Učebné pomôcky pre ZŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Vítezslav Fischer život a zdravie
19.30 €
Nájom nehnuteľnosti - nájomné za rok 2017 Odb.: Obec Lada
Dod.: Evanjelický cirkevný zbor a.v.
1000.00 €
Poskytnutie stravy pre starobných dôchodcov Odb.: Obec Lada
Dod.: Peter Sabo
854.00 €
Odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Lada
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
616.12 €
Učebné pomôcky pre deti v MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: NOMILAND s.r.o
83.65 €
Faktúra za ovocie a zeleninu pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
30.12 €
Faktúra za potraviny pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
111.91 €
Plastové nádoby 120 l na komunálny odpad Odb.: Obec Lada
Dod.: MEVA - SK, s.r.o. Rožňava
414.00 €
Faktúra za služby pevnej siete MŠ, ZŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
28.79 €
Faktúra za služby pevnej siete OcÚ Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
35.89 €
Faktúra za ryby a mäso pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Noema s.r.o.
31.25 €
Faktúra za mäso pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Noema s.r.o.
27.24 €
Faktúra za potraviny pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: RYBA Košice spol. s.r.o.
79.68 €
Faktúra za zeleninu a ovocie pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
29.63 €
Faktúra za potraviny pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
71.25 €
Banketové stoličky Odb.: Obec Lada
Dod.: MEXTRA GROUP
563.34 €
Vypracovanie projektovej dokumentácie k projektu ,,Lada - autobusová zastávka" Odb.: Obec Lada
Dod.: VÁHOPROJEKT, s.r.o.
2544.00 €
Opakovaná dodávka zemného plynu Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
430.00 €
Zálohová platba za dodávku a distribúciu elektriny Odb.: Obec Lada
Dod.: Lumius Slovakia, s.r.o.
647.18 €
Obecné noviny - predplatné na rok 2018 Odb.: Obec Lada
Dod.: Inprost, spol s.r.o. Distribúcia tlačív
67.60 €
Stavebný materiál Odb.: Obec Lada
Dod.: JAVOLKO Ján
53.36 €
Faktúra za potraviny pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
333.08 €
Predškolská výchova - predplatné Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovenská pošta, a.s.
7.20 €
Platba za doménu, webhosting a zálohu webstránky Odb.: Obec Lada
Dod.: wbx, s.r.o.
144.00 €
Úhrada členského na rok 2018 Odb.: Obec Lada
Dod.: Združenie miest a obcí Slovenska
139.76 €
Konektory a predlžovací kábel na vianočné reťaze - exteriér Odb.: Obec Lada
Dod.: MK ILLUMINATION s.r.o.
18.43 €
Vrabček - predplatné Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovenská pošta, a.s.
4.80 €
Vývoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Lada
Dod.: KOSIT a.s.
694.16 €
Oprava tlačiarne - OcÚ Odb.: Obec Lada
Dod.: Ivan Bondra - Telco B
193.80 €
Poskytnutie právnych služieb v mesiaci november 2017 Odb.: Obec Lada
Dod.: Mgr. Zuzana Nováková
35.00 €
Revízia hasiacich prístrojov Odb.: Obec Lada
Dod.: TOFA s.r.o.
79.00 €
Audítorské služby Odb.: Obec Lada
Dod.: Ing Jarmila Stopková - STO ÚČTOV
650.00 €
Oprava práčky v MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: MARTON-SERVIS - Július Marton
132.00 €
Faktúra za mäso pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Noema s.r.o.
25.50 €
Faktúra za mäso pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Noema s.r.o.
54.66 €
Jedálne kupóny Odb.: Obec Lada
Dod.: VAŠA Slovensko, s.r.o.
217.20 €
Faktúra za služby mobilnej siete Odb.: Obec Lada
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
56.50 €
Čiapka a rukavice pre pracovníkov MOS Odb.: Obec Lada
Dod.: CANIS SAFETY a.s.
20.18 €
Faktúra za zeleninu a ovocie pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
55.19 €
Faktúra za potraviny pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
148.19 €
Oprava elektroinštalácie - OcÚ, MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Ing. M. Mularčík – MOVYROB
529.93 €
Drva na zimný posyp obecných komunikácií Odb.: Obec Lada
Dod.: JAVOLKO Ján
75.72 €
Faktúra za mäso pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Noema s.r.o.
18.35 €
Faktúra za mäso pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Noema s.r.o.
18.46 €
Poplatky za Extra balíček Odb.: Obec Lada
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
6.00 €
Vývoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Lada
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
636.39 €
Snehové reťaze na MULTICAR Odb.: Obec Lada
Dod.: Dionýz Csizmazia - MTTM
107.04 €
Faktúra za obedy pre dôchodcov Odb.: Obec Lada
Dod.: Peter Sabo
782.00 €
Oprava ventilov pisoárov v ZŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Ján Partila
50.00 €
Toner do tlačiarne pre OcÚ Odb.: Obec Lada
Dod.: Štefan Anderko
29.80 €
Faktúra za mäso pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Noema s.r.o.
34.15 €
Faktúra za mäso pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Noema s.r.o.
22.49 €
Štiepkovanie konárov Odb.: Obec Lada
Dod.: Obec Terňa
274.00 €
Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny Odb.: Obec Lada
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
44.00 €
Faktúra za služby pevnej siete - ZŠ, MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
28.90 €
Faktúra za služby pevnej siete - OcÚ Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
35.89 €
Zálohová platba za dodávku a distribúciu elektriny Odb.: Obec Lada
Dod.: Lumius Slovakia, s.r.o.
647.18 €
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
430.00 €
Účtovná závierka pre mestá a obce - seminár Odb.: Obec Lada
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
18.00 €
Elektronická správa registratúry -seminár Odb.: Obec Lada
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
18.00 €
Mzdová účtovníčka pre koncom roka 2017 - seminár Odb.: Obec Lada
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
18.00 €
Faktúra za potraviny pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
316.09 €
Dezinfekčné práce v Dome smútku Odb.: Obec Lada
Dod.: STAVCER s.r.o.
115.00 €
Faktúra za toner do tlačiarne pre OCÚ Odb.: Obec Lada
Dod.: Štefan Anderko
143.20 €
Faktúra za poskytnutie právnych služieb v mesiaci október 2017 Odb.: Obec Lada
Dod.: Mgr. Zuzana Nováková
35.00 €
Faktúra za mäso pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Noema s.r.o.
36.26 €
Učebné pomôcky pre deti MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: HOBLA H Slovensko s.r.o.
194.40 €
Faktúra za potraviny pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
137.27 €
Faktúra za zeleninu a ovocie pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
50.72 €
Vývoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Lada
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
630.76 €
Spracovanie personálnej a mzdovej agendy Odb.: Obec Lada
Dod.: Mesto Prešov
198.00 €
Faktúra za vodné a stočné Odb.: Obec Lada
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
119.47 €
Faktúra za mäso pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Noema s.r.o.
25.37 €
Faktúra za mäso pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Noema s.r.o.
21.37 €
Faktúra za služby mobilnej siete OcÚ Odb.: Obec Lada
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
41.00 €
Vianočné reťaze na stromček - externé Odb.: Obec Lada
Dod.: MK ILLUMINATION s.r.o.
1296.29 €
Faktúra za potraviny pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: RYBA Košice spol. s.r.o.
57.01 €
Vývoz obsahu žúmp OcÚ, MŠ, ZŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Ovčia farma Proč s.r.o.
252.00 €
Faktúra za zeleninu a ovocie pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
39.70 €
Faktúra za potraviny pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
137.42 €
Vypracovanie monitorovacej správy č. 1 pre projekt ,,Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Lada" Odb.: Obec Lada
Dod.: Energetický klaster Prešovského kraja
150.00 €
Poplatky za Extra balíček Odb.: Obec Lada
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
6.00 €
Kolesá na MULTICAR Odb.: Obec Lada
Dod.: František Martinko - FEMAP
169.20 €
Optický valec do tlačiarne - OcÚ Odb.: Obec Lada
Dod.: Štefan Anderko
29.90 €
Knihy pre deti MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Vítezslav Fischer život a zdravie
28.90 €
Kancelárske potreby a spotrebný materiál pre MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Štempeľ Miroslav, servis a predaj organizačnej techniky
59.16 €
Čistiace prostriedky pre MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: KOMFOS Prešov s.r.o.
67.01 €
Poskytovanie odborného poradenstva pri verejnom obstarávaní Odb.: Obec Lada
Dod.: Alena Galbavá
150.00 €
Kontrola bezpečnosti detského ihriska Odb.: Obec Lada
Dod.: EKOTEC, spol. s.r.o.
373.80 €
Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny Odb.: Obec Lada
Dod.: Lumius Slovakia, s.r.o.
647.18 €
Faktúra za mäso pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Noema s.r.o.
19.18 €
Faktúra za mäso pre ŠJ MŠ - dobropis Odb.: Obec Lada
Dod.: Noema s.r.o.
-1.56 €
Faktúra za služby pevnej siete ZŠ, MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
37.37 €
Faktúra za služby pevnej siete OcÚ Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
35.89 €
Zatrávňovacia dlažba Odb.: Obec Lada
Dod.: JAVOLKO Ján
53.12 €
Plastové obedáre Odb.: Obec Lada
Dod.: Goriziana Slovakia s.r.o.
30.60 €
Činnosť preventivára POO, OPP, BOZP a PZS Odb.: Obec Lada
Dod.: ATH-PO s.r.o.
240.00 €
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
430.00 €
Jedálne kupóny Odb.: Obec Lada
Dod.: VAŠA Slovensko, s.r.o.
707.20 €
Čistiace prostriedky pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
45.08 €
Faktúra za mäso pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Noema s.r.o.
36.76 €
Faktúra za potraviny pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
273.72 €
Faktúra za mäso pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Noema s.r.o.
17.92 €
Faktúra za zeleninu a ovocie pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
34.57 €
Faktúra za potraviny pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
82.28 €
Poskytnutie právnych služieb v mesiaci september 2017 Odb.: Obec Lada
Dod.: Mgr. Zuzana Nováková
35.00 €
Toner do tlačiarne pre OcÚ Odb.: Obec Lada
Dod.: Štefan Anderko
29.80 €
Zákony - publikácie Odb.: Obec Lada
Dod.: PORADCA s.r.o.
71.20 €
Vedenie obecných a školských kroník - seminár Odb.: Obec Lada
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
18.00 €
Vývoz VKK Odb.: Obec Lada
Dod.: KOSIT a.s.
727.24 €
Faktúra za ryby pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Noema s.r.o.
40.93 €
Faktúra za mäso pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Noema s.r.o.
49.13 €
Obedáre pre starobných dôchodcov Odb.: Obec Lada
Dod.: Goriziana Slovakia s.r.o.
153.00 €
Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: AITEC s.r.o.
16.50 €
Odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Lada
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
633.99 €
Poistné pre poistenie majetku Odb.: Obec Lada
Dod.: Prvá Komunálna Finančná a.s.
1.82 €
Vyúčtovanie poistného pre poistenie majetku Odb.: Obec Lada
Dod.: Prvá Komunálna Finančná a.s.
250.52 €
Miestne dane a poplatok za TKO Odb.: Obec Lada
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
18.00 €
Rozpočtové pravidlá v praxi z pohľadu audítora pre obce - seminár Odb.: Obec Lada
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
18.00 €
Faktúra za služby mobilnej siete Odb.: Obec Lada
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
41.00 €
Mučovanie trávy na obecných pozemkoch Odb.: Obec Lada
Dod.: Jozef Slávik
140.40 €
Poplatky za Extra balíčky O2 Odb.: Obec Lada
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
6.00 €
Faktúra za mäso pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Noema s.r.o.
24.59 €
Faktúra za mäso pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Noema s.r.o.
22.39 €
Faktúra za potraviny pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
267.90 €
Faktúra za zeleninu a potraviny pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
49.61 €
Drevárske práce pre MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Radovan Onder DER-HO
130.00 €
Montáž svietidiel v kancelárii OcÚ Odb.: Obec Lada
Dod.: O.S.V.O. comp, a.s.
48.00 €
Zálohová platba za dodávku a distribúciu elektriny Odb.: Obec Lada
Dod.: Lumius Slovakia, s.r.o.
647.18 €
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
430.00 €
Materská škola - aplikácia právnych predpisov - seminár Odb.: Obec Lada
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
18.00 €
Elektronická správa dokumentov - seminár Odb.: Obec Lada
Dod.: Národný ústav celoživotného vzdelávania
80.00 €
Faktúra za služby pevnej siete OcÚ Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
35.89 €
Faktúra za služby pevnej siete ZŠ, MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.94 €
Faktúra za mäso pre ŠJ Odb.: Obec Lada
Dod.: Noema s.r.o.
22.81 €
Faktúra za mäso pre ŠJ Odb.: Obec Lada
Dod.: Noema s.r.o.
64.44 €
Piesok šaštín Odb.: Obec Lada
Dod.: JAVOLKO Ján
85.92 €
Poskytnutie právnych služieb v mesiaci august 2017 Odb.: Obec Lada
Dod.: Mgr. Zuzana Nováková
35.00 €
Stavebné práce v kancelárii OcÚ Odb.: Obec Lada
Dod.: Pavel Gdovin
370.00 €
Dezinsekčné práce v Základnej škole Odb.: Obec Lada
Dod.: STAVCER s.r.o.
163.60 €
Odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Lada
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
596.70 €
Projektová dokumentácia Rekonštrukcia MK v obci Lada Odb.: Obec Lada
Dod.: VÁHOPROJEKT, s.r.o.
360.00 €
Správne poplatky za vydané stavebné rozhodnutia Odb.: Obec Lada
Dod.: Obec Kapušany
10.00 €
Právne služby - konanie Odb.: Obec Lada
Dod.: Advokátska kancelára Babin, Petko & partners s.r.o.
354.70 €
Faktúra za stavebný materiál Odb.: Obec Lada
Dod.: JAVOLKO Ján
131.00 €
Faktúra za mzdy a odvody pomocnej pracovníčke a referentke Stavebného úradu Odb.: Obec Lada
Dod.: Obec Kapušany
54.20 €
Faktúra za mobilnú sieť Odb.: Obec Lada
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
41.00 €
Faktúra za rekonštrukciu stropu v kancelárii OcÚ- havarijný stav Odb.: Obec Lada
Dod.: PP Projekt, s.r.o.
120.82 €
Faktúra za jednorázové poháre, lyžice a misky na polievku Odb.: Obec Lada
Dod.: Goriziana Slovakia s.r.o.
15.77 €
Poplatky za Extra balíčky Odb.: Obec Lada
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
6.00 €
Stavebný materiál Odb.: Obec Lada
Dod.: JAVOLKO Ján
193.50 €
Faktúra za opakovanú dodávku elektriny Odb.: Obec Lada
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
44.00 €
Faktúra za služby pevnej siete Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
28.60 €
Faktúra za služby pevnej siete OcÚ Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
35.88 €
Medaila na trikolóre Odb.: Obec Lada
Dod.: LIM PO s.r.o.
59.40 €
Zálohová platba za distribúciu a dodávku elektriny Odb.: Obec Lada
Dod.: Lumius Slovakia, s.r.o.
647.18 €
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
430.00 €
Predplatné časopisu - ZRIAĎOVATEĽ Odb.: Obec Lada
Dod.: Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.
99.00 €
Autobusová doprava na trase Lada - Nyíregyháza Maďarsko Odb.: Obec Lada
Dod.: Jaroslav Molnár – MOLNÁRBUS
330.00 €
Vypracovanie geometrických plánov Odb.: Obec Lada
Dod.: GP - 3, s.r.o.
576.00 €
Nájom a energia za rok 2017 - Spoločný stavebý úrad Odb.: Obec Lada
Dod.: Obec Kapušany
89.81 €
Mučovanie trávy obecných pozemkov Odb.: Obec Lada
Dod.: Jozef Slávik
140.40 €
Vývoz VKK Odb.: Obec Lada
Dod.: KOSIT a.s.
834.24 €
Faktúra za vodné a stočné Odb.: Obec Lada
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
179.21 €
Cestovné poistenie pre občanov obce na výlet do Maďarska Odb.: Obec Lada
Dod.: UNIQA poisťovňa, a.s.
47.52 €
Jedálne kupóny Odb.: Obec Lada
Dod.: VAŠA Slovensko, s.r.o.
707.20 €
Poistenie - MULTICAR Odb.: Obec Lada
Dod.: KOMUNÁLNA posťovňa, a.s.
180.80 €
Vývoz obsahu žúmp ZŠ, MŠ, OcÚ Odb.: Obec Lada
Dod.: Ovčia farma Proč s.r.o.
180.00 €
Spracovanie personálnej a mzdovej agendy Odb.: Obec Lada
Dod.: Mesto Prešov
234.00 €
Poskytnutie právnych služieb v mesiaci júl 2017 Odb.: Obec Lada
Dod.: Mgr. Zuzana Nováková
35.00 €
Odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Lada
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
614.37 €
Odborné poradenstvo pri verejnom obstarávaní za II. kvartál 2017 Odb.: Obec Lada
Dod.: Alena Galbavá
150.00 €
Faktúra za služby mobilnej siete Odb.: Obec Lada
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
41.00 €
Školské potreby pre ZŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Ševt a.s.
29.04 €
Poplatky za extra balíčky Odb.: Obec Lada
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
6.00 €
Vykonanie prác na stavbe ,,Rekonštrukcia MK v obci Lada" Odb.: Obec Lada
Dod.: C.M.R. Slovakia, s.r.o.
32852.46 €
Vypracovanie ,,Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN obce Lada" Odb.: Obec Lada
Dod.: Ateliér URBEKO s.r.o.
3960.00 €
Stavebný dozor na stavbe: ,,Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Lada"; Odb.: Obec Lada
Dod.: Ing. Karol Petz
500.00 €
Faktúra za služby pevnej siete ZŠ, MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
33.82 €
Faktúra za toner pre OcÚ Odb.: Obec Lada
Dod.: Štefan Anderko
29.80 €
Faktúra za služby pevnej siete OcÚ Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
13.88 €
aSc agenda malotriedka ZŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
129.00 €
Faktúra za čistiace prostriedky - ZŠ Lada Odb.: Obec Lada
Dod.: KOMFOS Prešov s.r.o.
115.75 €
Faktúra za potraviny, ovocie a mäso pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
393.41 €
Zálohová platba za dodávku a ditribúciu elektriny Odb.: Obec Lada
Dod.: Lumius Slovakia, s.r.o.
647.18 €
Faktúra za opakovanú dodávku zemého plynu Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
430.00 €
Činnosť rpeventivára požiarnej ochrany obce, OOP, BOZP a PZS Odb.: Obec Lada
Dod.: ATH-PO s.r.o.
240.00 €
Tlačivá pre MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Ševt a.s.
11.74 €
Úrazové poistenie § 50j Odb.: Obec Lada
Dod.: KOMUNÁLNA posťovňa, a.s.
8.00 €
Faktúra za kancelárske potreby pre OcÚ Odb.: Obec Lada
Dod.: Štempeľ Miroslav, servis a predaj organizačnej techniky
114.20 €
Faktúra za štúdijný materiál zo seminára Odb.: Obec Lada
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
15.00 €
Faktúra za poskytnutie právnych služieb v mesiaci jún 2017 Odb.: Obec Lada
Dod.: Mgr. Zuzana Nováková
35.00 €
Faktúra za servisné práce Odb.: Obec Lada
Dod.: Comein.sk, s.r.o.
24.00 €
Dobropis Odb.: Obec Lada
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
-1.00 €
Faktúra za mäso pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Noema s.r.o.
4.78 €
Faktúra za mäso pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Noema s.r.o.
30.01 €
Faktúra za služby mobilnej siete Odb.: Obec Lada
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
41.00 €
Toner do tlačiarne pre MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Štefan Anderko
17.90 €
Fatúra za odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Lada
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
630.81 €
Poplatky za extra balíčky Odb.: Obec Lada
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
6.00 €
Faktúra za potraviny pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
130.58 €
Faktúra za zeleninu a ovocie pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
67.57 €
Faktúra za mäso pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Noema s.r.o.
15.71 €
Faktúra za mäso pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Noema s.r.o.
22.34 €
Predplatné - Predškolská výchova MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovenská pošta, a.s.
3.60 €
Predplatné - Vrabček MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovenská pošta, a.s.
3.20 €
Stavebný materiál Odb.: Obec Lada
Dod.: JAVOLKO Ján
99.45 €
Faktúra za služby pevnej siete ZŠ, MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
35.68 €
Faktúra za služby pevnej siete OcÚ Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
63.37 €
Zálohová platba za dodávku a distribúciu elektriny Odb.: Obec Lada
Dod.: Lumius Slovakia, s.r.o.
647.18 €
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
430.00 €
Faktúra za mäso pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Noema s.r.o.
43.01 €
Faktúra za mäso pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Noema s.r.o.
17.14 €
Faktúra za mäso pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Noema s.r.o.
12.62 €
Faktúra za potraviny pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
83.60 €
Faktúra za zeleninu a ovocie Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
46.93 €
Poistenie majetku Odb.: Obec Lada
Dod.: Prvá Komunálna Finančná a.s.
1.82 €
Poistenie majetku Odb.: Obec Lada
Dod.: Prvá Komunálna Finančná a.s.
250.52 €
Školenie pracovníkov - obsluha a údržba krovinorezu Odb.: Obec Lada
Dod.: PANRA-KARPATIA s.r.o.
220.00 €
Oprava prenosného reproduktora Odb.: Obec Lada
Dod.: MK hlas, s.r.o.
85.00 €
Faktúra za potraviny pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
333.33 €
Medaily na futbalový turnaj Odb.: Obec Lada
Dod.: LIM PO s.r.o.
41.40 €
Pracovné oblečenie Odb.: Obec Lada
Dod.: CANIS SAFETY a.s.
29.82 €
Členský príspevok Odb.: Obec Lada
Dod.: MAS Šafrán
100.00 €
Faktúra za tonery do tlačiarne pre OcÚ Odb.: Obec Lada
Dod.: Štefan Anderko
89.50 €
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
430.00 €
Spotrebný materiál do krovinorezu Odb.: Obec Lada
Dod.: Rudolf Taiš - predaj a servis motorových píl
90.70 €
Faktúra za potraviny pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
82.31 €
Faktúra za zeleninu a ovocie Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
30.62 €
Napojenie reproduktorov v Dome smútku + oprava prenosneho reproduktora Odb.: Obec Lada
Dod.: MK hlas, s.r.o.
234.48 €
Poskytnutie právnych služieb v mesiacu máj 2017 Odb.: Obec Lada
Dod.: Mgr. Zuzana Nováková
35.00 €
Mzda pracovníčke stavebného úradu Odb.: Obec Lada
Dod.: Obec Kapušany
54.20 €
Odpadkové koše Odb.: Obec Lada
Dod.: ELKOPLAST Slovakia s.r.o.
209.76 €
Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
2795.66 €
Storno faktúry za opakovanú dodávku zemného plynu Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
-829.00 €
Faktúra za mäso pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Noema s.r.o.
62.20 €
Dodanie a montáž bezdrôtového rozhlasu vrámci projektu ,,Zvýšenie bezpečia obyvateľov obce Lada" II. časť z vlastných zdrojov Odb.: Obec Lada
Dod.: EMPEMONT Slovakia s.r.o.
7638.80 €
Dodanie a montáž bezdrôtového rozhlasu vrámci projektu ,,Zvýšenie bezpečia obyvateľov obce Lada" Odb.: Obec Lada
Dod.: EMPEMONT Slovakia s.r.o.
10000.00 €
Odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Lada
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
607.40 €
Faktúra za VOK pristavenie a odvoz Odb.: Obec Lada
Dod.: KOSIT a.s.
614.50 €
Faktúra za služby mobilnej siete Odb.: Obec Lada
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
41.00 €
Poplatky za extra balíčky O2 Odb.: Obec Lada
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
6.00 €
Faktúra za mäso pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Noema s.r.o.
39.67 €
Faktúra za ryby pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Noema s.r.o.
26.63 €
Kancelárske potreby a spotrebný materiál - ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Štempeľ Miroslav, servis a predaj organizačnej techniky
35.01 €
Čistenie upchatej kanalizácie - havarijný stav Odb.: Obec Lada
Dod.: MP KANAL service s.r.o.
129.60 €
Elektrina dodávka a distribúcia Odb.: Obec Lada
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
10.00 €
Faktúra za potraviny pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
88.43 €
Faktúra za zeleninu a ovocie pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
56.53 €
Úrazové positenie § 50j Odb.: Obec Lada
Dod.: Prvá Komunálna Finančná a.s.
8.00 €
Úrazové poistenie § 50j Odb.: Obec Lada
Dod.: Prvá Komunálna Finančná a.s.
8.00 €
Elektronické schránky v praxi - praktický kurz Odb.: Obec Lada
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
30.00 €
Faktúra za služby pevnej siete - MŠ, ZŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
28.60 €
Faktúra za služby pevnej siete - OcÚ Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
63.62 €
Faktúra za zeleninu a ovocie Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
29.78 €
Mzdová účtovníčka v II. Q roku 2017 Odb.: Obec Lada
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
18.00 €
Riešenie sťažností a petícií - seminár Odb.: Obec Lada
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
18.00 €
Jedálne kupóny Odb.: Obec Lada
Dod.: VAŠA Slovensko, s.r.o.
707.20 €
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
829.00 €
Záloha za dodávku a distribúciu elektriny Odb.: Obec Lada
Dod.: Lumius Slovakia, s.r.o.
647.18 €
Napojenie merača rýchlosti Odb.: Obec Lada
Dod.: O.S.V.O. comp, a.s.
40.44 €
Rozhodnutia vydané Stavebným úradom v Kapušanoch Odb.: Obec Lada
Dod.: Obec Kapušany
30.00 €
Faktúra za mäso pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Noema s.r.o.
78.58 €
Faktúra za potraviny pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
132.14 €
Faktúra za potraviny pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
199.69 €
Poskytnutie právnych služieb v mesiaci apríl 2017 Odb.: Obec Lada
Dod.: Mgr. Zuzana Nováková
35.00 €
Úhrada členského na rok 2017 Odb.: Obec Lada
Dod.: Združenie miest a obcí Slovenska
838.00 €
Dezinfekčné a dezinsekčné práce v Dome smútku Odb.: Obec Lada
Dod.: STAVCER s.r.o.
212.00 €
Spracovanie personálnej a mzdovej agendy Odb.: Obec Lada
Dod.: Mesto Prešov
234.00 €
Odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Lada
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
587.11 €
Pristavenie a vývoz VOK Odb.: Obec Lada
Dod.: KOSIT a.s.
110.08 €
Faktúra za mäso pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Noema s.r.o.
33.12 €
Faktúra za kuracie mäso pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Noema s.r.o.
28.68 €
Faktúra za potraviny pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
31.48 €
Faktúra za potraviny pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
127.21 €
Spotrebný materiál do kosačky Odb.: Obec Lada
Dod.: Rudolf Taiš - predaj a servis motorových píl
77.00 €
Struna do krovinorezu Odb.: Obec Lada
Dod.: VIKTORIA - HÁMOR s.r.o.
87.00 €
Faktúra za vodné a stočné Odb.: Obec Lada
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
165.06 €
Faktúra za služby mobilnej siete Odb.: Obec Lada
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
41.00 €
Geometrický plán - vytýčenie a zameranie v teréne Odb.: Obec Lada
Dod.: Geodetické a kartografické práce - Geokart Prešov s.r.o.
312.00 €
Poplatok za Extra balíček O2 Odb.: Obec Lada
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
6.00 €
Verejné obstarávanie - elektrická energia Odb.: Obec Lada
Dod.: Prvá Komunálna Finančná a.s.
120.00 €
Verejné obstarávanie - zemný plyn Odb.: Obec Lada
Dod.: Prvá Komunálna Finančná a.s.
120.00 €
Platba za doménu, webhostin a zálohu webstránky Odb.: Obec Lada
Dod.: wbx, s.r.o.
144.00 €
Poskytovanie odborného poradenstva pri verejnom obstarávaní Odb.: Obec Lada
Dod.: Alena Galbavá
150.00 €
Toner do tlačiarne pre OcÚ Odb.: Obec Lada
Dod.: Štefan Anderko
29.80 €
Faktúra za služby pevnej siete MŠ, ZŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
28.98 €
Faktúra za vývoz obsahu žúmp Odb.: Obec Lada
Dod.: Ovčia farma Proč s.r.o.
198.00 €
Faktúra za služby pevnej siete OcÚ Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
63.37 €
Faktúra za vodné a stočné Odb.: Obec Lada
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.01 €
Faktúra za mäso pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Noema s.r.o.
27.25 €
Faktúra za mäso pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Noema s.r.o.
21.44 €
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
829.00 €
Zálohová platba za dodávku a distribúciu elektriny Odb.: Obec Lada
Dod.: Lumius Slovakia, s.r.o.
647.18 €
Činnosť OPP, BOZP, PZS a preventivára požiarnej ochrany obce Odb.: Obec Lada
Dod.: ATH-PO s.r.o.
240.00 €
Faktúra za potraviny pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
283.23 €
Členský príspevok na rok 2017 Odb.: Obec Lada
Dod.: Regionálne združenie miest a obcí PREŠOV-ŠARIŠ
50.82 €
Kancelárske potreby pre OcÚ Odb.: Obec Lada
Dod.: Štempeľ Miroslav, servis a predaj organizačnej techniky
78.05 €
Faktúra za potraviny pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
82.91 €
Faktúra za zeleninu a ovocie pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
52.82 €
Kancelárske potreby pre MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Štempeľ Miroslav, servis a predaj organizačnej techniky
43.77 €
Učebné pomocky pre ZŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: APL plus, s.r.o.
16.60 €
Faktúra za mäso pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Noema s.r.o.
18.85 €
Faktúra za mäso pre ŚJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Noema s.r.o.
23.44 €
Poskytnutie právnych služieb v mesiaci marec 2017 Odb.: Obec Lada
Dod.: Mgr. Zuzana Nováková
35.00 €
Faktúra za potraviny pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
135.42 €
Faktúra za zeleninu a ovocie pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
33.52 €
Faktúra za potraviny pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: RYBA Košice spol. s.r.o.
33.44 €
Faktúra za mäso pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Noema s.r.o.
23.72 €
Faktúra za mäso pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Noema s.r.o.
19.66 €
Fotovalec pre tlačiareň Brother 7030 v MŠ Lada Odb.: Obec Lada
Dod.: Štefan Anderko
28.90 €
Jedálne kupóny Odb.: Obec Lada
Dod.: VAŠA Slovensko, s.r.o.
707.20 €
Odmeny výkonným umelcom - obecný rozhlas Odb.: Obec Lada
Dod.: SLOVGRAM
38.50 €
Faktúra za služby mobilnej siete Odb.: Obec Lada
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
41.00 €
Toner do tlačiarne pre MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Štefan Anderko
18.90 €
Odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Lada
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
574.61 €
Faktúra za mäso pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Noema s.r.o.
16.37 €
Faktúra za kuracie mäso a ryby pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Noema s.r.o.
35.75 €
Toner do tlačiarne pre OcÚ Odb.: Obec Lada
Dod.: Štefan Anderko
57.70 €
Poplatok za extra balíčky v súlade s platnou zmluvou Odb.: Obec Lada
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
6.00 €
Oprava priečky v Zákaldnej škole Lada - havarijný stav Odb.: Obec Lada
Dod.: Ing. M. Mularčík – MOVYROB
506.62 €
Poistenie majetku Odb.: Obec Lada
Dod.: Prvá Komunálna Finančná a.s.
250.52 €
Poistné majektu Odb.: Obec Lada
Dod.: Prvá Komunálna Finančná a.s.
1.82 €
Dobropis - tanečná zábava v obci Lada Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
-25.92 €
Odhŕňanie snehu po obecných komunikáciách Odb.: Obec Lada
Dod.: Poľnohospodárske družstvo
126.00 €
Register adries - seminár Odb.: Obec Lada
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
36.00 €
Faktúra za služby pevnej siete ZŠ a MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
28.60 €
Faktúra za služby pevnej siete OcÚ Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
63.37 €
Oprava elektroinštalácie - OcÚ Odb.: Obec Lada
Dod.: Ing. M. Mularčík – MOVYROB
541.21 €
Zálohová platba za dodávku a distribúciu elektriny za marec 2017 Odb.: Obec Lada
Dod.: Lumius Slovakia, s.r.o.
647.18 €
Faktúra za potraviny pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
97.24 €
Faktúra za zeleninu a ovocie pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
37.27 €
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
829.00 €
Faktúra za čistiace prostriedky pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
135.81 €
Faktúra za potraviny, ovocie, mäso a zeleninu pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
234.22 €
Faktúra za mäso pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Noema s.r.o.
26.78 €
Faktúra za mäso pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Noema s.r.o.
15.88 €
Postelné prádlo a uteráky pre MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Ján Kovalčík -KOMOTEX
240.90 €
Update programového vybavenia agendy OcÚ rok 2017 Odb.: Obec Lada
Dod.: IFOsoft s.r.o.
134.88 €
Poskytnutie právnych služieb v mesiaci február 2017 Odb.: Obec Lada
Dod.: Mgr. Zuzana Nováková
35.00 €
Predprimárne vzdelávanie 2016-2017 Odb.: Obec Lada
Dod.: M. Medlen - JurisDat, Redakcia škola - MEL
16.70 €
Členské za rok 2017 Odb.: Obec Lada
Dod.: Združenie obcí EKOTORYSA
354.06 €
Pracovné stretnutie hlavných kontrolórov - seminár Odb.: Obec Lada
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
18.00 €
Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.
9.00 €
Faktúra za zeleninu pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
27.70 €
Faktúra za potraviny pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
100.20 €
Oprava elektroinštalácie v MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Ing. M. Mularčík – MOVYROB
222.59 €
Oprava kamery Odb.: Obec Lada
Dod.: HBS Systems s.r.o.
277.80 €
Faktúra za služby mobilnej siete OcÚ Odb.: Obec Lada
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
41.00 €
Toner do tlačiarne pre OcÚ Odb.: Obec Lada
Dod.: Štefan Anderko
14.90 €
Odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Lada
Dod.: AVE Východ s.r.o.
575.91 €
Externý HDD pre MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Comein.sk, s.r.o.
86.40 €
Podiel na kúpe PC so softwarom pre pracovníčku stavebného úradu Odb.: Obec Lada
Dod.: Obec Kapušany
49.62 €
Faktúra za potraviny pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
105.53 €
Faktúra za zeleninu pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
39.29 €
Faktúra za mäso pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Noema s.r.o.
19.63 €
Daň z príjmov a daňové priznanie - seminár Odb.: Obec Lada
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
18.00 €
Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce v roku 2017 - seminár Odb.: Obec Lada
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
18.00 €
Poskytovanie dotácií z rozpočtu obcí a ich kontrola - seminár Odb.: Obec Lada
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
18.00 €
Spracovanie projektového zámeru žiadosti o NFP ,,Zvýšenie kapacíty Materskej školy v obci Lada" Odb.: Obec Lada
Dod.: MJM Group s.r.o.
1000.00 €
Splátka za nájom podľa platnej zmluvy za rok 2016 Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovenský pozemkový fond
40.00 €
Poplatok za extra balíčky v súlade s platnou zmluvou Odb.: Obec Lada
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
6.00 €
Tonery pre MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Štefan Anderko
74.60 €
Čistiace prostriedky pre MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: KOMFOS Prešov s.r.o.
81.20 €
Záloha platba za dodávku a distribúciu elektrinyová Odb.: Obec Lada
Dod.: Lumius Slovakia, s.r.o.
647.18 €
Odhŕňanie snehu po obecných komunikáciách Odb.: Obec Lada
Dod.: Poľnohospodárske družstvo
180.00 €
Faktúra za mäso pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Noema s.r.o.
21.96 €
Faktúra za mäso pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Noema s.r.o.
32.28 €
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
829.00 €
Kontrola váh v ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovenská legálna metrológia n.o.
54.00 €
Dodávka elektriny Odb.: Obec Lada
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
124.00 €
Faktúra za služby pevnej siete MŠ ZŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
28.60 €
Faktúra za služby pevnej siete OcÚ Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
74.83 €
Správne poplatky za vydané rozhodnutia Odb.: Obec Lada
Dod.: Obec Kapušany
50.00 €
Schodok Stavebného úradu za rok 2016 Odb.: Obec Lada
Dod.: Obec Kapušany
191.50 €
Licencia na použitie hudobných diel na tanečnej zábave Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
86.40 €
Faktúra za zeleninu a ovocie pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
73.06 €
Faktúra za potraviny pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
80.73 €
Potraviny pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
198.13 €
Faktúra za mäso pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Noema s.r.o.
13.79 €
Prevedené kominárske práce Odb.: Obec Lada
Dod.: KOMIN SERVIS
112.00 €
Laboratorné vyšetrenie - obecná zabíjačka Odb.: Obec Lada
Dod.: Štátny veterinárny a potravinový ústav
5.50 €
Kontrola, oprava váh v ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Ľubomír Špigeľ - VÁHASPOL
100.80 €
Organizacia hudobnej produkcie na zábave v obci Lada Odb.: Obec Lada
Dod.: Jaco s.r.o.
540.00 €
Faktúra za potraviny pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
49.91 €
Update programového vybavenia MZDY Odb.: Obec Lada
Dod.: IFOsoft s.r.o.
54.96 €
Poskytnutie právnych služieb v mesiaci január 2017 Odb.: Obec Lada
Dod.: Mgr. Zuzana Nováková
35.00 €
Finančná kontrola - seminár Odb.: Obec Lada
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
18.00 €
Predplatné časopisu ŠKOLA Odb.: Obec Lada
Dod.: M. Medlen - JurisDat, Redakcia škola - MEL
25.00 €
Plastové kuchynské riady Odb.: Obec Lada
Dod.: Goriziana Slovakia s.r.o.
15.49 €
Faktúra za mäso pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Noema s.r.o.
45.72 €
Faktúra za mäso pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Noema s.r.o.
22.06 €
Faktúra za zeleninu pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
23.12 €
Autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel v rozhlase Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
14.28 €
Demontáž vianočnej výzdoby v obci Odb.: Obec Lada
Dod.: O.S.V.O. comp, a.s.
81.72 €
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
829.00 €
Technicko-architektonická štúdia - projektový zámer ,,Rozšírenie kapacít MŠ Lada" Odb.: Obec Lada
Dod.: mArchus Plus, s.r.o.
950.00 €
Nastavenie tlačiarne Odb.: Obec Lada
Dod.: Comein.sk, s.r.o.
24.00 €
Faktúra za služby mobilnej siete OcÚ Odb.: Obec Lada
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
41.00 €
Faktúra za mäso pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Noema s.r.o.
11.70 €
Faktúra za ryby a mäso pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Noema s.r.o.
47.53 €
Faktúra za potraviny pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
127.71 €
Predplatné emailového Večerníka 2017 Odb.: Obec Lada
Dod.: Privatpress, s.r.o.
60.00 €
Spracovanie projektovej dokumentácie - ,,Zvýšenie bezpečia obyvateľov obce Lada" Odb.: Obec Lada
Dod.: Ing. Rastislav Žigraj - ELIPRO
85.00 €
Faktúra za mäso pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Noema s.r.o.
53.65 €
Faktúra za mäso pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Noema s.r.o.
22.51 €
Vysporiadanie dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2016 - seminár Odb.: Obec Lada
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
18.00 €
Osvedčovanie listín a podpisov na listinách - seminár Odb.: Obec Lada
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
18.00 €
Nakladanie s majetkom obce - seminár Odb.: Obec Lada
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
18.00 €
Avízo o platbe členského poplatku na rok 2017 Odb.: Obec Lada
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
83.20 €
Jedálne kupóny Odb.: Obec Lada
Dod.: VAŠA Slovensko, s.r.o.
707.20 €
Jedálne kupóny - výmena Odb.: Obec Lada
Dod.: VAŠA Slovensko, s.r.o.
-31.50 €
Zálohová platba za dodávku a distribúciu elektriny Odb.: Obec Lada
Dod.: Lumius Slovakia, s.r.o.
625.69 €
Licencia programu Orfeus - cintorín Odb.: Obec Lada
Dod.: Pavol Halanda
60.00 €
Poistenie majetku obce Odb.: Obec Lada
Dod.: Prvá Komunálna Finančná a.s.
1.82 €
Poistenie majetku obce Odb.: Obec Lada
Dod.: Prvá Komunálna Finančná a.s.
250.52 €
Virtuálna knižnica Odb.: Obec Lada
Dod.: KOMENSKY, s.r.o.
39.89 €
Faktúra za vodné a stočné Odb.: Obec Lada
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
237.36 €
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 2016 Odb.: Obec Lada
Dod.: Lumius Slovakia, s.r.o.
-1743.59 €
Spracovanie personálnej a mzdovej agendy Odb.: Obec Lada
Dod.: Mesto Prešov
234.00 €
Vyúčtovacia faktúra elektrina Odb.: Obec Lada
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
1.70 €
Vyúčtovacia faktúra plyn Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
21.28 €
Odhŕňanie snehu Odb.: Obec Lada
Dod.: Poľnohospodárske družstvo
54.00 €
Poplatok za extra balíčky v súlade s platnou zmluvou Odb.: Obec Lada
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
6.00 €
Faktúra za odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Lada
Dod.: AVE Východ s.r.o.
556.62 €
Predškolská výchova - predplatné Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovenská pošta, a.s.
7.20 €
Odhŕňanie snehu po obecných komunikáciách Odb.: Obec Lada
Dod.: Poľnohospodárske družstvo
54.00 €
Faktúra za služby pevnej siete MŠ, ZŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
32.70 €
Faktúra za služby pevnej siete OcÚ Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
68.44 €
Poskytovanie odborného poradenstva pri verejnom obstarávaní za IV. kvartál 2016 Odb.: Obec Lada
Dod.: Alena Galbavá
150.00 €
Činnosť preventivára požiarnej ochrany obce, OPP, BOZP a PZS Odb.: Obec Lada
Dod.: ATH-PO s.r.o.
240.00 €
Faktúra za mäso pre ŠJ MŠ - dobropis Odb.: Obec Lada
Dod.: Noema s.r.o.
-28.73 €
Vývoz obsahu žúmp Odb.: Obec Lada
Dod.: Ovčia farma Proč s.r.o.
144.00 €
Úrazové poistenie - MOS §10 Odb.: Obec Lada
Dod.: KOMUNÁLNA posťovňa, a.s.
6.50 €
Úrazové poistenie - MOS §12 Odb.: Obec Lada
Dod.: KOMUNÁLNA posťovňa, a.s.
13.00 €
Faktúra za potraviny pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
277.57 €
Faktúra za zeleninu a ovocie pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
33.02 €
Faktúra za potraviny pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
97.75 €
Poskytnutie právnych služieb v mesiaci december 2016 Odb.: Obec Lada
Dod.: Mgr. Zuzana Nováková
35.00 €
Výmena kľučiek v MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Ing. M. Mularčík – MOVYROB
62.28 €
Úhrada členského na rok 2017 Odb.: Obec Lada
Dod.: Združenie miest a obcí Slovenska
138.27 €
Členský príspevok 2016 Odb.: Obec Lada
Dod.: Združenie obcí EKOTORYSA
171.97 €
Správne poplatky za rozhodnutia vydané Stavebným úradom v Kapušanoch Odb.: Obec Lada
Dod.: Obec Kapušany
75.00 €
Kancelárske potreby pre OcÚ Odb.: Obec Lada
Dod.: Štempeľ Miroslav, servis a predaj organizačnej techniky
71.45 €
Kancelárske potreby pre MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Štempeľ Miroslav, servis a predaj organizačnej techniky
58.50 €
Kancelárske potreby pre ZŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Štempeľ Miroslav, servis a predaj organizačnej techniky
48.50 €
Osvetlenie multifunkč. ihriska + zásuvky pre vianočnú výzdobu na betónové stĺpy Odb.: Obec Lada
Dod.: O.S.V.O. comp, a.s.
4008.79 €
Montáž vianočnej výzdoby v obci Odb.: Obec Lada
Dod.: O.S.V.O. comp, a.s.
202.30 €
Odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Lada
Dod.: AVE Východ s.r.o.
540.59 €
CD prehrávač + lepidlo PATTEX pre ZŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: NAY a.s.
73.00 €
Faktúra za služby mobilnej siete OcÚ Odb.: Obec Lada
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
41.00 €
Faktúra za mäso pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Noema s.r.o.
14.64 €
Faktúra za mäso pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Noema s.r.o.
27.14 €
Pracovné topánky a čiapky pre pracovníkov MOS Odb.: Obec Lada
Dod.: CANIS SAFETY a.s.
17.35 €
Revízia a kontrola hasičských zariadení Odb.: Obec Lada
Dod.: TOFA s.r.o.
79.00 €
Nájom nehnuteľnosti za rok 2016 Odb.: Evanjelický cirkevný zbor a.v.
Dod.: Obec Lada
1000.00 €
Mzda a odvody pracovníčke a referentke Stavebného úradu Odb.: Obec Lada
Dod.: Obec Kapušany
54.20 €
Deratizačné práce v priestoroch ZŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: STAVCER s.r.o.
282.80 €
Program pre deti počas akcie Mikuláš 2016 Odb.: Obec Lada
Dod.: OZ Dračia stopa
100.00 €
Pracovne topánky a čiapky Odb.: Obec Lada
Dod.: CANIS SAFETY a.s.
104.96 €
Školské potreby pre MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: NOMILAND s.r.o
22.00 €
Školské potreby pre deti MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: NOMILAND s.r.o
178.05 €
Faktúra za mäso pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Noema s.r.o.
28.73 €
Faktúra za mäso a ryby pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Noema s.r.o.
50.88 €
Vianočné osvetlenie Odb.: Obec Lada
Dod.: BLUE BUTTERFLY DESIGN, s.r.o.
2000.00 €
Poplatok za extra balíčky v súlade s platnou zmluvou Odb.: Obec Lada
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
6.00 €
Obecné noviny - predplatné Odb.: Obec Lada
Dod.: Inprost, spol s.r.o. Distribúcia tlačív
67.60 €
Faktúra za zeleninu a ovocie pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
25.80 €
Faktúra za potraviny pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
121.67 €
Oprava práčky v MŠ - havarijny stav Odb.: Obec Lada
Dod.: MARTON-SERVIS - Július Marton
69.60 €
Faktúra za služby pevnej siete MŠ, ZŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
28.60 €
Faktúra za služby pevnej siete OcÚ Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
58.54 €
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
573.00 €
Faktúra za potraviny pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
216.95 €
Faktúra za potraviny pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
92.02 €
Faktúra za zeleninu a ovocie pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
35.39 €
Predplatné MŠ - Vrabček Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovenská pošta, a.s.
4.80 €
Faktúra za mäso pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Noema s.r.o.
17.12 €
Faktúra za mäso pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Noema s.r.o.
23.39 €
Faktúra za zeleninu a ovocie pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
27.74 €
Výkon audítorských služieb - overenie účtovnej závierky obce za rok 2015 Odb.: Obec Lada
Dod.: Ing Jarmila Stopková - STO ÚČTOV
650.00 €
Poskytnutie právnych služieb v mesiaci november 2016 Odb.: Obec Lada
Dod.: Mgr. Zuzana Nováková
35.00 €
Faktúra za mäso pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Noema s.r.o.
22.32 €
Faktúra za mäso pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Noema s.r.o.
29.20 €
Faktúra za potraviny pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
170.16 €
Faktúra za zeleninu a ovocie pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
29.48 €
Odvoz odpadu VOK Odb.: Obec Lada
Dod.: KOSIT a.s.
108.02 €
Účtovná závierka v obciach - seminár Odb.: Obec Lada
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
18.00 €
Zákon o e-Govermente v praxi - seminár Odb.: Obec Lada
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
36.00 €
Faktúra za potraviny pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
81.43 €
Faktúra za služby mobilnej siete Odb.: Obec Lada
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
41.11 €
Odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Lada
Dod.: AVE Východ s.r.o.
582.17 €
Poplatok za extra balíčky v súlade s platnou zmluvou Odb.: Obec Lada
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
6.00 €
Drva 4-8 Odb.: Obec Lada
Dod.: JAVOLKO Ján
67.08 €
Montáž plynových topidiel Odb.: Obec Lada
Dod.: Marek Matej-PLYNOMA
713.45 €
Oprava a servisné prehliadky na zariadeniach v MŠ (gamatka,ohrievač vody, šporák) Odb.: Obec Lada
Dod.: Marek Matej-PLYNOMA
185.98 €
Faktúra za mulčovanie Odb.: Obec Lada
Dod.: Poľnohospodárske družstvo
48.00 €
Splátka za nájom pozemku Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovenský pozemkový fond
6.34 €
Faktúra za mäso pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Noema s.r.o.
16.02 €
Faktúra za mäso pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Noema s.r.o.
32.65 €
Dodávka a montáž skla na informačnú tabuľu Odb.: Obec Lada
Dod.: František Kovaľ - RENOVA SKLO
30.72 €
Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny Odb.: Obec Lada
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
55.00 €
Faktúra za služby pevnej siete MŠ, ZŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
32.20 €
Faktúra za služby pevnej siete OcÚ Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
31.52 €
Faktúra za čistiace potreby pre MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: KOMFOS Prešov s.r.o.
61.76 €
Faktúra za vodné a stočné Odb.: Obec Lada
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
143.05 €
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
573.00 €
Projektová dokumentácia stavby - ,,Rekonštrukcia MK v obci Lada" Odb.: Obec Lada
Dod.: Ing. Marek Medoň
1900.00 €
Seminár pre hlavných kontrolórov Odb.: Obec Lada
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
18.00 €
Zálohová platba za dodávku a distribúciu elektriny Odb.: Obec Lada
Dod.: Lumius Slovakia, s.r.o.
625.69 €
Faktúra za potraviny pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
176.47 €
Miestne dane a poplatok za TKO - seminár Odb.: Obec Lada
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
18.00 €
Inventarizácia majetku - seminár Odb.: Obec Lada
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
18.00 €
Faktúra za zeleninu a ovocie pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
31.55 €
Faktúra za potraviny pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
61.26 €
Poskytnutie právnych služieb v mesiaci október 2016 Odb.: Obec Lada
Dod.: Mgr. Zuzana Nováková
35.00 €
Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu ,,Modernizácia miestneho rozhlasu prechodom na bezdrôtový rozhlas v obci Lada" Odb.: Obec Lada
Dod.: Ing. Rastislav Žigraj - ELIPRO
144.00 €
Spracovanie personálnej a mzdovej agendy Odb.: Obec Lada
Dod.: Mesto Prešov
198.00 €
Faktúra za ovocie a zeleninu pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
35.77 €
Faktúra za potraviny pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
84.94 €
Faktúra za mäso pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Noema s.r.o.
33.08 €
Faktúra za mäso pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Noema s.r.o.
40.48 €
Odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Lada
Dod.: AVE Východ s.r.o.
570.86 €
Pracovné rukavice Odb.: Obec Lada
Dod.: STOMEX s.r.o.
47.16 €
Stavebný materiál na opravu autobusovej zastávky smerom na Trnkov Odb.: Obec Lada
Dod.: JAVOLKO Ján
128.68 €
Oprava tlačiarne Canon iR1020 Odb.: Obec Lada
Dod.: Ivan Bondra - Telco B
109.40 €
Faktúra za služby mobilnej siete Odb.: Obec Lada
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
50.00 €
Samsung Galaxy A5 2016 black Odb.: Obec Lada
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
89.10 €
Pristavenie a vývoz VOK Odb.: Obec Lada
Dod.: KOSIT a.s.
761.33 €
Nákupné poukážky Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
750.00 €
Faktúra za potraviny pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
86.74 €
Faktúra za ovocie a zeleninu pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
20.88 €
Faktúra za mäso pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Noema s.r.o.
18.82 €
Faktúra za mäso pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Noema s.r.o.
16.87 €
Poplatok za extra balíčky v súlade s platnou zmluvou Odb.: Obec Lada
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
6.00 €
Faktúra za ryby pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Noema s.r.o.
15.22 €
Faktúra za mäso pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Noema s.r.o.
30.18 €
Poskytovanie poradenstva pri verejnom obstarávaní Odb.: Obec Lada
Dod.: Alena Galbavá
150.00 €
Dezinfekcia Domu smútku Odb.: Obec Lada
Dod.: STAVCER s.r.o.
197.20 €
Vedenie pokladnice z hľadiska účtovníctva - seminár Odb.: Obec Lada
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
18.00 €
Registratúrny denník a vyraďovacie konanie - seminár Odb.: Obec Lada
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
18.00 €
Registratúrny denník a vyraďovacie konanie - seminár Odb.: Obec Lada
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
36.00 €
Servisné práce na PC v ZŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Comein.sk, s.r.o.
51.00 €
Faktúra za potraviny pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
59.48 €
Faktúra za zeleninu a ovocie pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
34.50 €
Vývoz obsahu žúmp OcÚ, MŠ, ZŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Ovčia farma Proč s.r.o.
144.00 €
Školské potreby pre ZŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: APL plus, s.r.o.
16.60 €
Faktúra za služby pevnej siete MŠ, ZŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
34.51 €
Faktúra za potraviny pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
233.22 €
Faktúra za služby pevnej siete OcÚ Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
56.53 €
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
573.00 €
Mzda a odvody pracovníčke SOU Odb.: Obec Lada
Dod.: Obec Kapušany
54.20 €
Mučovanie trávy na obecných pozemkoch Odb.: Obec Lada
Dod.: Jozef Slávik
117.00 €
Zálohová platba za dodávku a distribúciu elektriny Odb.: Obec Lada
Dod.: Lumius Slovakia, s.r.o.
625.69 €
Činnosť preventivára požiarnej ochrany obce, OPP, BOZP a PZS Odb.: Obec Lada
Dod.: ATH-PO s.r.o.
240.00 €
Faktúra za potraviny pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: RYBA Košice spol. s.r.o.
72.92 €
Faktúra za mäso pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Noema s.r.o.
33.98 €
Faktúra za potraviny pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
85.29 €
Faktúra za zeleninu a ovocie pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
14.98 €
Poskytnutie právnych služieb v mesiaci september 2016 Odb.: Obec Lada
Dod.: Mgr. Zuzana Nováková
35.00 €
Úplné znenia zákonov - publikácie Odb.: Obec Lada
Dod.: PORADCA s.r.o.
71.20 €
Odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Lada
Dod.: AVE Východ s.r.o.
566.13 €
Kancelárske potreby pre MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Štempeľ Miroslav, servis a predaj organizačnej techniky
60.40 €
Kancelárske potreby pre OcÚ Odb.: Obec Lada
Dod.: Štempeľ Miroslav, servis a predaj organizačnej techniky
138.95 €
Faktúra za mäso pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Noema s.r.o.
34.44 €
Faktúra za mäso pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Noema s.r.o.
13.69 €
Poistné majetku Odb.: Obec Lada
Dod.: Prvá Komunálna Finančná a.s.
1.82 €
Poistné majetku Odb.: Obec Lada
Dod.: Prvá Komunálna Finančná a.s.
250.52 €
Ochrana osobných údajov - seminár Odb.: Obec Lada
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
72.00 €
Faktúra za služby mobilnej siete Odb.: Obec Lada
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
41.00 €
Faktúra za mäso pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Noema s.r.o.
20.70 €
Faktúra za mäso pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Noema s.r.o.
34.93 €
Faktúra za zeleninu a ovocie pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
37.72 €
Faktúra za potraviny pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: MILK-AGRO spol s.r.o.
144.94 €
Oprava tlačiarne v MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Ivan Bondra - Telco B
59.03 €
Poplatok za extra balíčky v súlade s platnou zmluvou Odb.: Obec Lada
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
6.00 €
Faktúra za mäso pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Noema s.r.o.
25.90 €
Faktúra za mäso pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Noema s.r.o.
39.59 €
Faktúra za služby pevnej siete OcÚ Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
59.60 €
Faktúra za služby pevnej siete MŠ, ZŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
28.60 €
Registratúrny poriadok a vyraďovacie konanie - seminár Odb.: Obec Lada
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
18.00 €
Zálohová platba za dodávku a distribúciu elektriny Odb.: Obec Lada
Dod.: Lumius Slovakia, s.r.o.
625.69 €
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
573.00 €
Prvouka pre prvákov a druhákov Odb.: Obec Lada
Dod.: AITEC s.r.o.
6.16 €
Verejné obstarávanie pre začiatočníkov - seminár Odb.: Obec Lada
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
25.00 €
Správne konanie v podmienkach obcí a miest - seminár Odb.: Obec Lada
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
50.00 €
Poskytnutie právnych služieb v mesiaci august 2016 Odb.: Obec Lada
Dod.: Mgr. Zuzana Nováková
35.00 €
110 L kontajner 20 ks Odb.: Obec Lada
Dod.: Ferex s.r.o.
506.40 €
Stravné lístky Odb.: Obec Lada
Dod.: VAŠA Slovensko, s.r.o.
707.20 €
aSc agenda pre malotriedka ZŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
99.00 €
Toner do tlačiarne - OcÚ Odb.: Obec Lada
Dod.: Ton Tech s.r.o.
64.68 €
Odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Lada
Dod.: AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.
564.14 €
Faktúra za služby mobilnej siete - OcÚ Odb.: Obec Lada
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
40.01 €
Jednorázové poháre Odb.: Obec Lada
Dod.: Goriziana Slovakia s.r.o.
11.30 €
Vývoz a pristavenie VOK Odb.: Obec Lada
Dod.: KOSIT a.s.
672.91 €
Oprava pretrhnutého rozhlasového káblu Odb.: Obec Lada
Dod.: O.S.V.O. comp, a.s.
50.26 €
Pohár víťazov so štítkami Odb.: Obec Lada
Dod.: LIM PO s.r.o.
39.90 €
Jednorázové plastové poháre a misky Odb.: Obec Lada
Dod.: Goriziana Slovakia s.r.o.
10.63 €
Údržbárske práce v OcÚ, ZŠ, MŠ a DS Odb.: Obec Lada
Dod.: Ján Partila
265.00 €
Autobusová doprava na kúpalisko do Maďarska pre občanov obce Lada Odb.: Obec Lada
Dod.: Jaroslav Molnár – MOLNÁRBUS
330.00 €
Poplatok za extra balíčky v súlade s platnou zmluvou Odb.: Obec Lada
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
6.00 €
Koncertné vystúpenie LHSB dňa 07.08.2016 Odb.: Obec Lada
Dod.: HMcomp s.r.o.
1200.00 €
Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny Odb.: Obec Lada
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
55.00 €
Faktúra za služby pevnej siete MŠ, ZŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
28.60 €
Faktúra za služby pevnej siete OcÚ Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
50.80 €
Zálohová platba za dodávku a distribúciu elektriny Odb.: Obec Lada
Dod.: Lumius Slovakia, s.r.o.
625.69 €
Faktúra za krátkodobé cestovné poistenie pre občanov obce do Maďarska Odb.: Obec Lada
Dod.: UNIQA poisťovňa, a.s.
57.37 €
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
573.00 €
Spracovanie personálnej a mzdovej agendy za mesiace apríl, máj, jún 2016 Odb.: Obec Lada
Dod.: Mesto Prešov
198.00 €
Ročné predplatné časopisu ZRIAĎOVATEĽ Odb.: Obec Lada
Dod.: Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.
99.00 €
Poskytnutie právnych služieb v mesiaci júl 2016 Odb.: Obec Lada
Dod.: Mgr. Zuzana Nováková
35.00 €
Faktúra za vodné a stočné Odb.: Obec Lada
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
245.23 €
Struna do kosačky Odb.: Obec Lada
Dod.: VIKTORIA - HÁMOR s.r.o.
91.20 €
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - MULTICAR Odb.: Obec Lada
Dod.: KOMUNÁLNA posťovňa, a.s.
180.80 €
Vývoz obsahu žúmp OcÚ, MŠ, ZŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Ovčia farma Proč s.r.o.
270.00 €
Oprava podlahy v kuchyni MŠ - havrijný stav Odb.: Obec Lada
Dod.: Ing. M. Mularčík – MOVYROB
623.98 €
Faktúra za služby mobilnej siete OcÚ Odb.: Obec Lada
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
40.20 €
Služby v odpadovom hospodárstve Odb.: Obec Lada
Dod.: AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.
564.49 €
Poplatok za extra balíčky v súlade s platnou zmluvou Odb.: Obec Lada
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
6.00 €
Správne poplatky za vydané rozhodnutia Stavebným úradom v Kapušanoch Odb.: Obec Lada
Dod.: Obec Kapušany
340.00 €
Faktúra za nájom a energiu za rok 2016 - spoločný obecný úrad Odb.: Obec Lada
Dod.: Obec Kapušany
89.81 €
Toner do tlačiarne pre MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Ton Tech s.r.o.
24.00 €
Poskytovanie odborného poradenst