Úradná tabuľa

Oznámenie o strategickom dokumente "Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja"

 15.04.2019

Oznámenie o strategickom dokumente "Plán udržateľnej mobility "Prešovského samosprávneho kraja", je zverejnené na internetovej stránke MŽP SR: 

                          https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-udrzatelnej-mobility-presovskeho-samospravneho-kraja

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente "Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja" príslušnému orgánu do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené.

  1 2 3 4 5 6 7

  Elektronické služby

  Úradné hodiny

  Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
  Utorok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
  Streda: 08:00 - 12:00 12:30 - 17:00
  Štvrtok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
  Piatok: 08:00 - 12:00 12:30 - 14:00

  Fotogaléria

  Kalendár

  Návštevnosť