Úradná tabuľa

Daň z nehnuteľnosti, za psa a miestne poplatky za komunálne odpady

 16.01.2024

OZNAM

Oznamujeme občanom, že v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach sú všetci daňovníci, ktorým v roku 2023 vznikla daňová povinnosť (nadobudli nehnuteľnosť kúpou, darovaním, dedením, majú právoplatné stavebné povolenie, právoplatné kolaudačné rozhodnutie, nadobudli psa - v danom roku a je starší ako 6 mesiacov) povinní do 31. januára 2024 podať priznanie k dani z nehnuteľnosti, priznanie k dani za psa.

Zároveň sú povinní akékoľvek zmeny nahlásiť čo najskôr na obecný úrad (úhyn psa, predaj nehnuteľnosti) - čiastkové, dodatočné daňové priznanie.

ÚĽAVY podľa VZN č. 6/2023

Zníženie poplatku za komunálny odpad pre rok 2024:

- občania nad 62 rokov automaticky 

- občania - poberatelia invalidného dôchodku na základe predloženej žiadosti spolu s prílohou - Rozhodnutie Sociálnej poisťovne o poberaní invalidného dôchodku

Zníženie a odpustenie poplatku podľa VZN č. 6/2023 - dlhodobý pobyt mimo obce a v zahraničí

- článok 18 a článok 19 

Link na celé znenie VZN č. 6/2023: https://www.obeclada.sk/files/2024-01-03-150613-VZN_6-2023__o_miestnych_daniach.pdf

V prípade otázok kontaktujte pracovníčky obecného úradu v čase úradných hodín: 051/7941 213, 0905 468 874.

1 2

Elektronické služby

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 08:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový  deň
Piatok: 08:00 - 12:00 12:30 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár

Návštevnosť