Členstvo v MAS Šafrán

Členstvo v MAS Šafrán
Kto sa môže stať členom
Členom občianskeho združenia MAS Šafrán sa môže stať každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov alebo právnická osoba, ktorá pôsobí (t.j. má trvalé bydlisko, prípadne prechodný pobyt, sídlo alebo prevádzku) v území MAS. Do aktivít MAS sa môžu zapájať členovia ako aj nečlenovia MAS.

Výhody členstva
Povinnosti člena vyplývajú zo stanov MAS Šafrán.

Členské poplatky
Členský poplatok sa platí pri vstupe do občianskeho združenia a následne na začiatku každého ďalšieho kalendárneho roka od vzniku členstva, vždy do 15. 02. príslušného kalendárneho roka. Členský poplatok je diferencovaný podľa sektorov/typov subjektov, viď nasledujúca tabuľka.

Sektor/typ subjektu Ročný členský poplatok
Verejný sektor - obec             100 eur
Súkromný sektor - podnikateľ 100 eur
Občiansky sektor - občan 20 eur
Tretí sektor - neziskovka, o.z.,  40 eur


Súčasní členovia
V súčasnosti má MAS 37 členov, z toho 16 členov z verejného sektora, 1 člena zo súkromného sektora a 9 členov z tretieho sektora a 11 členov z občianskeho sektora.

Viac tu: http://www.massafran.sk/o-nas/clenstvo-v-mas-safran/

Elektronické služby

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 08:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový  deň
Piatok: 08:00 - 12:00 12:30 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár

Návštevnosť