Základná škola

viac info o bývalej ZŠ Lada nájdete na:

Historia školy

Rok 1937 ostane navždy pamätným dňom pre obec Lada, pretože práve v tomto roku bola založená škola a  prví študenti, vtedy ešte obecnej dvojtriednej ľudovej školy zasadli do školských lavíc. Druhým pamätným rokom je 1. október 1943, kedy sa škola presťahovala zo starej a nevlastnej budovy do novostavby obecnej ľudovej školy – terajšej budovy ZŠ. Bola to 8 ročná postupová škola. 15.2.1949 nastáva II. medzník vo vývoji obecnej školy. Stáva sa neúplnou - strednou školou. Škola prechádza ďalšími zmenami. V rokoch 1951/52 bola zlúčená národná a stredná škola na jednotnú s 9 – ročnou dochádzkou, v rokoch 1953/54 to bola 8 ročná stredná škola so 4 triedami. Organizačné zmeny nastávajú v rokoch 1962/63. Škola je dvojtriedna s 5 ročníkmi. Dvojtriednou školu ale už s ročníkmi 1.-4. sa stáva od roku 1973/74. Riaditeľkou školy je p. uč. Mária Hudáková.  K učiteľom,  ktorí tu pôsobili patrí : Magdaléna Miščíková, Margita Kundľová, Eva Tabišová, Marta Kertesová, Janka Daňková, Mgr.Štefánia Bačová.

Škola prechádza aj naďalej svojimi zmenami, a to nielen organizačnými, ale aj personálnymi. V roku 1996 sa riaditeľkou stáva Mgr. Dagmar Chovancová. Z dvojtriednej školy sa stáva 3-triedna s 2 oddeleniami ŠKD. V škole sa zmenil aj kolektív.

V tom čase tu pracovali: Mgr. Jana Červeňáková, Mgr. Zuzana Perželová, p. vychovávateľky Anna Sučková, Katarína Sakmárová, neskôr prichádza za p. Červeňákovú -  Mgr. Jarmila Mariňáková.V roku 2002 nastáva ešte jeden významný medzník v etape školy, kedy kompetencie školských úradov prechádzajú na obce. Teda zriaďovateľom sa stáva obec, v zastúpení starosta obce Ing. Milan Hudák. Začína spolupráca školy a obce, ktorá je na veľmi dobrej úrovni.

V školskom roku 2004/2005 je tu opäť zmena z dôvodu poklesu počtu žiakov. Opäť sa stáva 2-triednou, ale už iba s jedným oddelením ŠKD. Nastala posledná organizačná zmena. Kolektív sa ustálil a funguje v takejto podobe doposiaľ, a to riaditeľkou ostáva Mgr. Dagmar Chovancová, p.uč. Mgr. Jarmila Mariňáková, p. vychovávateľka Mgr. Slavomíra Kožlejová a THP pracovník p. školníčka Agáta Majerová.

Sme spádová škola, to znamená, že ju navštevujú nielen žiaci z Lady, ale aj Trnkova, Šarišskej Poruby a Nemcoviec.  Anglický jazyk vyučujeme od prvého ročníka ako povinne voliteľný  predmet. Na škole pracujú krúžky všeobecno-vzdelávací  a počítačový. Počas celého školského roka máme pre našich žiakov pripravené rôzne akcie, besedy, výlety a pod.  

Škola sa môže pochváliť aj svojím interiérom a exteriérom. Zrekonštruovali sme triedy, zakúpil sa nový školský nábytok. Škola je vybavená novou didaktickou technikou a učebnými pomôckami a počítačovou učebňou. Keďže sme školou usilovných včielok, svedčia o tom aj maľby na stenách chodby a naše logo a motto školy, ktoré znie :

Nadarmo by boli včely,
keby neboli lúky a záhrady, kde by zbierali med...
Nadarmo by bol rozum
keby nebol pokrm múdrosti, ktorý poskytujú dobré knihy.
(J.A Komenský)


Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyradilo k  31. augustu 2022  zo siete škôl a školských zariadení SR Základnú školu, Lada 97 a Školský klub detí, Lada 97 ako súčasť ZŠ Lada 97  z dôvodu nízkeho počtu žiakov.

Elektronické služby

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 08:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový  deň
Piatok: 08:00 - 12:00 12:30 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár

Návštevnosť