Obecné symboly

Erb
Tak ako všetky obce v minulosti, ani Lada doteraz nemala a v minulosti ani nemohla mať vlastný erb. Vznik erbov siaha do ranného stredoveku, do krajín západnej Európy. Charakteristika erbu: V modrom poli štítu stojí strieborná (biela) postava so zlatým ( žltým ) opaskom, vencom na hlave a ratolesťtou v ľavej ruke, na každej strane je jeden zlatý (žltý ) klas. Štít je neskorogotický.


Pečať obce
V dostupných prameňoch na Slovensku, ani v zahraničí sa nám nepodarilo nájsť obecnú pečať Lady s originálnym znamením. V Altenburgerovej zbierke pečatí v Uhorskom krajinskom archíve v Budapešti sa pečať Lady nenachádza vôbec a odtlačok originálnej obecnej pečate sa nedochoval ani na písomnostiach v Štátnom oblastnom archíve v Prešove. Jedinou obecnou pečaťou, okrem neskorších nápisových pečiatok, je odtlačok pečate zo 40 – tých rokov 19. storočia s maďarským kruhopisom a vyobrazením obilného snopu obopnutého kosákom. Tento symbol je však identický s niekoľkými desiatkami ďalších pečatí zo Šarišskej stolice toho obdobia a nie je možné použiť ho ako heraldický prameň pri návrhu obecného erbu Lady. Vzhľadom na tieto skutočnosti a nedochovanie druhotných správ, poukazujúcich na existenciu staršieho pečatidla s pečatným obrazom je potrebné pristúpťt k tvorbe úplne nového erbu. Tento novotvar by mohol obsahovať aj časti obrazu s popísanej pečate, ako to bolo u erbov iných obcí (Podhorany, Chmeľov a pod.). Po konzultáciách s obecným úradom sa ako vhodné ukázalo vychádzať pri tom z tradície vysvetľovania názvu obce, ktorý je veľmi starý a vychádzal pravdepodobne z mena staroslovanskej pohanskej bohyne Lady.Vlajka
Vyššie uvedené symboly obce Lada boli schválené obecným zastupiteľstvom dňa 23.4.2003 a sú zapísané v Heraldickom registry Slovenskej republiky pod signatúrou L – 112/02.

Elektronické služby

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 08:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový  deň
Piatok: 08:00 - 12:00 12:30 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár

Návštevnosť