Stavebný úrad

Stavebný úrad Lada
Kontakt:

Spoločný obecný úrad Kapušany

  • Referát stavebného poriadku a životného prostredia
  • Úsek stavebného poriadku
  • Úsek starostlivosti o životné prostredie
  • Úsek dopravy pre miestne a účelové komunikácie

Adresa:
Obecný úrad Kapušany, Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany
Zodpovedný pracovník: Ing. Ján Antol
Email: jan.antol@kapusany.sk,
Tel.: 051/ 7941333, 0907 612 950

Stránkové dni pre verejnosť:

Pondelok 8.00-12.00 
Streda 8.00-12.00 13.30-16.00 
Piatok 8.00-12.00


UPOZORNENIE pre stavebníkov 
Predtým ako sa rozhodnete  zakúpiť si pozemok na stavebné účely, alebo začnete s prípravou projektovej dokumentácie, vo vlastnom záujme odporúčame navštíviť tunajší obecný úrad, alebo Spoločný obecný úrad Kapušany - úsek stavebného poriadku  kvôli informáciám, či Váš zámer nie je v rozpore s platným Územným plánom obce (ÚPO - Obce Lada) a prípadným ďalším informáciám !

Elektronické služby

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 08:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový  deň
Piatok: 08:00 - 12:00 12:30 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár

Návštevnosť