Obecné zastupiteľstvo

Zástupca starostu obce
Jozef Bečaver - 0905 371 288

Poslanci Obecného zastupiteľstva:
 1. Ján Peter- 0905 637 106
 2. Ján Žilka- 0905 195 555
 3. Jozef Pazdič- 0905 710 580
 4. Marián Kožlej- 0905 941 244
 5. Miloslav Matuščák- 0905 964 553
 6. Ján Holoďák st.- 0917 478 417

Obecné zastupiteľstvo vo vzťahu k obecnému úradu vykonáva a plní nasledovné úlohy:
 • schvaľuje Organizačný poriadok obecného úradu,
 • určuje vnútornú organizáciu obecného úradu,
 • rozhoduje vo veciach týkajúcich sa nakladania a hospodárenia so zvereným majetkom a so zverenými finančnými prostriedkami,
 • schvaľuje najdôležitejšie úkony týkajúce sa majetku obce a finančných zdrojov obce a kontroluje finančné hospodárenie s ním,
 • schvaľuje Pracovný poriadok obecného úradu,
 • schvaľuje rozpočet obce vrátane časti týkajúcej sa obecného úradu - jeho zmeny a kontroluje jeho čerpanie.

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje aj o dalších veciach, pokiaľ je toho názoru, že je to v dôležitom obecnom záujme.

Elektronické služby

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 08:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový  deň
Piatok: 08:00 - 12:00 12:30 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár

Návštevnosť