História

Obec Lada
Obec Lada leží na rozhraní Košickej kotliny, Šarišskej vrchoviny a Nízkych Beskýd v doline Ladziny, juhozápadne od potoka Ladzianka v nadmorskej výške od 267 do 305 m.


Obec vznikla na mieste slovanskej osady existujúcej už pravdepodobne pred 9. storočím. Príchod Slovanov na dnešné územie Slovenska je spojené so sťahovaním národov, ktoré začalo na konci 4. storočia – v roku 375, do našej oblasti prišli v priebehu 6. – 8. storočia. Svoje opevnenia si stavali na vyvýšených miestach, aby boli chránení pred nepriateľmi, ktorých mohli takto včas spozorovať. Postupom času svoje obydlia presúvali k brehom riek Torysa, Topľa, Sekčov a iné.


Názov obce je odvodený od pohanskej slovanskej bohyne Lady, ktorá bola bohyňou mladosti, krásy a takisto symbol jari.
Archeologický výskum v rokoch 1992 – 1994 potvrdil, že Lada vznikla v období pred 9. storočím a postupné preľudnenie usadlosti prinútilo obyvateľov odísť a založiť si v blízkosti nové osady.

Prvá písomná zmienka o obci
Prvé písomné údaje o obci sú až z roku 1410, kedy uhorský kráľ Žigmund Luxemburský predal Kapušanský hrad spolu s poddanskými obcami vrátane Lady šľachticovi z Pešte – Ondrejovi „de Koka“- neskorší známy a vplyvný šľachtický rod „Kapy“. Neskôr po finančných problémoch sa dostal majetok do rúk rodu Ghillányi, ktorí ho spravovali až do vzniku ČSR v roku 1918.

V roku 1427 mala 21 port, v r. 1787 31 domov a 230 obyvateľov, 1829 41 domov a 322 obyvateľov. Obyvatelia sa zaoberali tradičným poľnohospodárstvom, chovom dobytka a obchodovali s koňmi a slaninou. V neskoršom období patrila obec do Šarišskej župy, potom okresu Prešov – kraj Prešov do roku 1960, do okresu Prešov – kraj Východoslovenský a od roku 1996 do okresu Prešov, Prešovský kraj.

Počet obyvateľov v súčasnosti je 823, a tí bývajú v 225 rodinných domoch a jednom obytnom dome, kde je 6 bytových jednotiek. V obci sa nenachádzajú nehnuteľné kultúrne pamiatky, ani pamiatky významnej kultúrnej hodnoty.

Náboženská štruktúra obce
Z hľadiska náboženského zloženia tu žijú občania katolíckeho vierovyznania a evanjelického a.v. . Na bohoslužby slúžia obyvateľom 2 kostoly, katolícky kostol bol postavený v rokoch 1994 – 1998 a evanjelický kostol a.v. sa začal stavať v roku 1968, dokončili ho až v roku 1992. Na posledné rozlúčky so svojim blízkymi slúži v obci „Dom nádeje“.

Erb obce
Obec nemala vlastný erb až do roku 2002, keď ho schválila heraldická komisia. Charakteristika erbu: V modrom poli štítu stojí strieborná biela postava so zlatým /žltým/ opaskom, vencom na hlave a ratolesťou v ľavej ruke, na každej strane je jeden zlatý /žltý/ klas. Štít je neskorogotický.

Kultúra a vzdelanie
V Dome kultúry sa nachádza Obecný úrad a miestna knižnica. Na športové účely slúži futbalové ihrisko a viacúčelové ihrisko, ktoré v zimných mesiacoch slúži ako klzisko a v letných na rôzne loptové hry.Žiaci sa vzdelávajú v Materskej škole a Základnej škole pre 1. – 4. ročník.

Elektronické služby

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 08:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový  deň
Piatok: 08:00 - 12:00 12:30 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár

Návštevnosť