Orgány MAS Šafrán

Orgány MAS
Najvyšší orgán     Zhromaždenie členov združenia
Výkonný orgán Výkonný výbor združenia
Štatutárne orgány Predseda a podpredseda
Kontrolný orgán Dozorná rada


Zhromaždenie členov združenia je najvyšším orgánom a tvoria ho všetci členovia združenia.
Prvé zhromaždenie členov sa konalo dňa 16. 9. 2010

Výkonný výbor združenia je výkonným orgánom. Má 7 členov, z toho:

  • 3 členovia zastupujúci verejný sektor
  • 4 členovia zastupujúci neverejný sektor (neziskové organizácie, podnikateľské subjekty, občiansky sektor)
Aktuálne zloženie výkonného výboru MAS Šafrán
Názov člena MAS Zástupca Sektor 
Obec Teriakovce Miroslav Angelovič verejný sektor
Obec Šarišská Poruba Milan Kaňuch verejný sektor 
Obec Šarišská Trstená Jaroslav Fogaš verejný sektor
Združenie športov Vyšná Šebastová PaeDr. Jozef Taiš  tretí sektor
TJ  Rozvoj Pušovce Jaroslav Migaš tretí sektor
DHZ Kapušany Miroslav Jakša tretí sektor
Adriána Birošová Adriana Birošová občiansky sektor


Predseda a podpredseda sú štatutárnymi zástupcami združenia.
Zastupujú združenie navonok a podpisujú samostatne príslušné dokumenty v súlade s rozhodnutím Výboru.

Aktuálny predseda združenia MAS Šafrán
Názov člena MAS Zástupca Sektor 
Obec Teriakovce Miroslav Angelovič verejný
Aktuálny podpredseda združenia MAS Šafrán
Názov člena MAS Zástupca Sektor 
TJ Rozvoj Pušovce Jaroslav Migaš tretí sektor 


Dozorná rada je kontrolným orgánom združenia. Má 3 členov, z toho:
1 zastupuje neziskové organizácie
1 zastupuje podnikateľské subjekty
1 zastupuje miestnu samosprávu

Aktuálne zloženie dozornej rady MAS Šafrán
Názov člena MAS Zástupca Sektor
Obec Proč Ján Pavuk verejný
Športové a záujmové združenie Trnkov Ján Onofrej tretí
Ing. Anna Hudáková Ing. Anna Hudáková občiansky

Elektronické služby

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 08:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový  deň
Piatok: 08:00 - 12:00 12:30 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár

Návštevnosť