Obec Lada rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 377)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
47/2021 Združená dodávka plynu Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0 €
46/2021 Nájom hrobového miesta Odb.: Magdaléna Kostúrová
Dod.: Obec Lada
7 €
45/2021 Audit účtovnej závierky k 31.12.2020, audit súladu výročnej správy, audit hospodárenia obce za rok 2020 Odb.: Obec Lada
Dod.: Ing Jarmila Stopková - STO ÚČTOV
650 €
44/2021 Komplexné poradenské služby pri VO Odb.: Obec Lada
Dod.: TENDERTEAM, s.r.o.
600 €
43/2021 Ukončenie zmluvy o poskytovaní odborného poradenstva pri VO Odb.: Obec Lada
Dod.: RENDERTEAM s.r.o.
0 €
42/2021 Nájom hrobového miesta Odb.: Mária Pížová
Dod.: Obec Lada
0.03 €
41/2021 Nájom hrobového miesta Odb.: Adriana Gregorová
Dod.: Obec Lada
0.03 €
40/2021 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Odb.: Obec Lada
Dod.: KOMUNÁLNA posťovňa, a.s.
3.25 €
39/2021 Dodanie ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre ZŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: LUNYS, s.r.o.
0 €
38/2021 Dodanie ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: LUNYS, s.r.o.
0 €
37/2021 Nájom hrobového miesta Odb.: Zdenka Pankuchová
Dod.: Obec Lada
0.03 €
36/2021 Poskytnutie dotácie na projekt "Športovisko pre všetkých" Odb.: Obec Lada
Dod.: Prešovský samosprávny kraj
1000 €
35/2021 Výkon menších obecných služieb pre obec Odb.: Obec Lada
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
0 €
34/2021 Služby v odpadovom hospodárstve Odb.: Obec Lada
Dod.: KOSIT a.s.
33/2021 Chodník pri ceste III/3434 v intraviláne obce Lada - vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie Odb.: Obec Lada
Dod.: Ing. Rakan Khalaf
2800 €
32/2021 Úhrada nákladov na žiaka v CVČ Odb.: Mesto Prešov
Dod.: Obec Lada
100 €
31/2021 Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Odb.: Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi augburského vyznania na Slovensku Nemcovce
Dod.: Obec Lada
200 €
30/2021 Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Odb.: Rímskokatolícka farnosť sv. Martina v Kapušanoch
Dod.: Obec Lada
200 €
29/2021 Príprava a lektorovanie aktualizačného vzdelávania pedagogických zamestnancov ZŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: PaedDr. Katarína Hvizdová
50 €
28/2021 Výkon úloh štátnej správy a prenesený výkon št.správy podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku Odb.: Obec Lada
Dod.: Obec Kapušany
Generované portálom Uradne.sk

Elektronické služby

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 08:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 08:00 - 12:00 12:30 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár

Návštevnosť