Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 440)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
9/2023 Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Odb.: Rímskokatolícka farnosť sv. Martina v Kapušanoch
Dod.: Obec Lada
200 €
8/2023 Poradenské služby pri verejnom obstarávaní Odb.: Obec Lada
Dod.: TENDERTEAM, s.r.o.
600 €
7/2023 Odchyt túlavých a zabehnutých psov v intraviláne a extraviláne obce Odb.: Obec Lada
Dod.: Vranovský útulok pre psov
200 €
6/2023 Dodatok k vypracovaniu projektovej dokumentácie k stavebnému povoleniu "Lada-kanalizácia a ČOV" Odb.: Obec Lada
Dod.: VodoKap-SK, s.r.o.
0 €
5/2023 Aktivácia telekomunikačných služieb Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovak Telekom a.s.
50.60 €
4/2023 Spracovanie mzdovej agendy Odb.: Obec Lada
Dod.: Úradovňa plus, s. r. o.
76.80 €
3/2023 Ukončenie Zmluvy o vytvorení spoločného školského úradu č. 1/2010 Odb.: Obec Lada
Dod.: Mesto Prešov
0 €
2/2023 Udelenie súhlasu-licencie na podujatie s reprodukovanou hudobnou produkciou Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
0 €
1/2023 Plnenie úloh dobrovoľného hasičského zboru dobrovoľným hasičským zborom v Kapušanoch Odb.: Obec Lada
Dod.: Obec Kapušany
0 €
37/2022 Aktivácia účastníckeho programu Odb.: Obec Lada
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
188.10 €
36/2022 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie-výkon menších obecných služieb Odb.: Obec Lada
Dod.: KOMUNÁLNA posťovňa, a.s.
10 €
35/2022 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie-výkon menších obecných služieb Odb.: Obec Lada
Dod.: KOMUNÁLNA posťovňa, a.s.
15 €
34/2022 Služby v odpadovom hospodárstve - Dodatok k Zmluve o dielo Odb.: Obec Lada
Dod.: KOSIT a.s.
0 €
33/2022 Úprava ceny stravného od 1.1.2023 Odb.: Obec Lada
Dod.: Peter Sabo
3.30 €
32/2022 Poskytovanie služieb Nonstop banking Odb.: Obec Lada
Dod.: VÚB,a.s.
0 €
31/2022 Dohoda o prevode telefónneho čísla Odb.: Obec Lada
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
0 €
30/2022 Nájom hrobového miesta Odb.: Mária Holingová
Dod.: Obec Lada
0.03 €
29/2022 Prevod vlastníckeho práva k časti nehnuteľnosti Odb.: Pavol Szentiványi
Dod.: Obec Lada
722.66 €
28/2022 Ukončenie zmluvy o poskytovaní právnych služieb Odb.: Obec Lada
Dod.: JUDr. Michal Kizák, advokát
0 €
27/2022 Zmena výšky nájomného za predmet nájmu od 1.1.2023 Odb.: Slovak Telekom a.s.
Dod.: Obec Lada
220 €
Generované portálom Uradne.sk

Elektronické služby

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 08:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový  deň
Piatok: 08:00 - 12:00 12:30 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár

Návštevnosť