Obec Lada rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 339)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
9/2021 Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie "Obec Lada-kanalizácia a ČOV" Odb.: Obec Lada
Dod.: VodoKap-SK, s.r.o.
3000 €
8/2021 Komplexné poradenské služby pri VO Odb.: Obec Lada
Dod.: RENDERTEAM s.r.o.
600 €
7/2021 Dodávka stravy pre dôchodcov Odb.: Obec Lada
Dod.: Peter Sabo
2.5 €
6/2021 Ukončenie zmluvy o poskytovaní odborného poradenstva pri VO Odb.: Obec Lada
Dod.: Alena Galbavá
5/2021 Zabezpečenie zdravotníckeho personálu na vykonávanie diagnostického vyšetrenia Odb.: Obec Lada
Dod.: Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov
4/2021 Poistenie zodpovednosti za škodu ako prevádzkovateľa MOM Odb.: Obec Lada
Dod.: UNIQA poisťovňa, a.s.
162 €
3/2021 Odber, preprava a ekologicky nezávadné zneškodnenie nebezpečného odpadu Odb.: Obec Lada
Dod.: FECUPRAL, spol. s r. o.
0 €
2/2021 Úrazové poistenie zamestnanca Odb.: Obec Lada
Dod.: UNIQA poisťovňa, a.s.
35.42 €
1/2021 Úrazové poistenie zamestnanca Odb.: Obec Lada
Dod.: UNIQA poisťovňa, a.s.
35.42 €
36/2020 Zmeny a doplnky č.3/2020 Územného plánu obce Lada Odb.: Obec Lada
Dod.: Urbeko, s.r.o.
35/2020 Úrazové poistenie počas vykonávania MOS Odb.: Obec Lada
Dod.: KOMUNÁLNA posťovňa, a.s.
6.5 €
34/2020 Bežný účet pre depozitné produkty Odb.: Obec Lada
Dod.: VÚB,a.s.
33/2020 Vyhlásenie a sľub odškodnenia Odb.: Obec Lada
Dod.: KOSIT a.s.
32/2020 Poskytnutie koncového zariadenia a SIM karty na výkon asistovaného sčítania v teréne Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovenská republika-Štatistický úrad SR
0 €
31/2020 Aktivácia účastníckeho programu Odb.: Obec Lada
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
0 €
30/2020 Výkon menších obecných služieb pre obec Odb.: Obec Lada
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
0 €
29/2020 Zabezpečenie prevádzkovania pohrebiska osobou odborne spôsobilou s platným osvedčením o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie pohrebiska Odb.: Obec Lada
Dod.: Peter Medek - kvetinárstvo a pohrebná služba
0 €
28/2020 Popis systému triedeného zberu na území obce Odb.: Obec Lada
Dod.: ENVI-PAK, a.s.
0 €
27/2020 Výkon menších obecných služieb pre obec Odb.: Obec Lada
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0 €
26/2020 Audit účtovnej závierky k 31.12.2019, audit súladu výročnej správy, audit hospodárenia obce za rok 2019 Odb.: Obec Lada
Dod.: Ing Jarmila Stopková - STO ÚČTOV
650 €

Elektronické služby

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 08:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 08:00 - 12:00 12:30 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár

Návštevnosť