Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 456)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
25/2023 Výkon menších obecných služieb pre obec Odb.: Obec Lada
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
0 €
24/2023 Prevod vlastníckeho práva k výpočtovej technike Odb.: Obec Lada
Dod.: DataCentrum elektornizácie územnej samosprávy SLOVENSKA (DEUS)
100 €
23/2023 Nájom hrobového miesta Odb.: Oľga Kaňuchová
Dod.: Obec Lada
30 €
22/2023 Darovanie kuchynského riadu Odb.: Obec Lada
Dod.: COOP JEDNOTA Prešov, s. d., Dozorný výbor Lada
0 €
21/2023 Systém triedeného zberu na území obce Odb.: Obec Lada
Dod.: ENVI-PAK, a.s.
0 €
20/2023 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu Odb.: Obec Lada
Dod.: KOMUNÁLNA posťovňa, a.s.
20 €
19/2023 Ukončenie neživotného poistenia Odb.: Obec Lada
Dod.: KOMUNÁLNA posťovňa, a.s.
0 €
18/2023 Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení podmienok vykonávania AČ formou menších obecných služieb pre obec Odb.: Obec Lada
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
188.20 €
17/2023 Úprava ceny stravného od 1.5.2023 Odb.: Obec Lada
Dod.: Peter Sabo
3.50 €
16/2023 Poskytnutie právnych služieb Odb.: Obec Lada
Dod.: Mgr. Zuzana Nováková
50 €
15/2023 Vývoz odpadu z veľkoobjemových kontajnerov - VOK Odb.: Obec Lada
Dod.: Združenie obcí EKOTORYSA
1.68 €
14/2023 Poskytnutie finančného príspevku na podporu zamestnávania ZUOZ Odb.: Obec Lada
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
5 102.16 €
13/2023 Audit účtovnej závierky k 31.12.2022, overenie výročnej správy za rok 2022 Odb.: Obec Lada
Dod.: Ing. Marek Lipka
700 €
12/2023 Odber, preprava a zhodnocovanie dreveného odpadu Odb.: KRONOSPAN, s.r.o.
Dod.: Obec Lada
0 €
11/2023 Udelenie súhlasu-licencie na podujatie s reprodukovanou hudobnou produkciou Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
0 €
10/2023 Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Odb.: Evanjelický cirkevný zbor a.v.
Dod.: Obec Lada
200 €
9/2023 Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Odb.: Rímskokatolícka farnosť sv. Martina v Kapušanoch
Dod.: Obec Lada
200 €
8/2023 Poradenské služby pri verejnom obstarávaní Odb.: Obec Lada
Dod.: TENDERTEAM, s.r.o.
600 €
7/2023 Odchyt túlavých a zabehnutých psov v intraviláne a extraviláne obce Odb.: Obec Lada
Dod.: Vranovský útulok pre psov
200 €
6/2023 Dodatok k vypracovaniu projektovej dokumentácie k stavebnému povoleniu "Lada-kanalizácia a ČOV" Odb.: Obec Lada
Dod.: VodoKap-SK, s.r.o.
0 €
Generované portálom Uradne.sk

Elektronické služby

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 08:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový  deň
Piatok: 08:00 - 12:00 12:30 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár

Návštevnosť