Dotácia z fondu EÚ 

Združeniu obcí „Ekotorysa“ , ktorého sme členmi, bola poskytnutá z fondov Európskej únie dotácia cca 3 mil. € (90 mil.Sk) na projekt:

„Zvýšenie intenzity separovaného zberu komunálneho odpadu
v obciach združenia EKOTORYSA“.

Čo robíme
Združenie obcí EKOTORYSA je združením 33 samostatných obcí, ktoré spolupracujú v rôznych oblastiach pri výkone ich samosprávnych funkcií i nad  ich rámec. V oblasti odpadového hospodárstva je v súčasnosti zavedený separovaný zber v obciach nejednotným spôsobom. V niektorých obciach vrecovým spôsobom každý rodinný dom, niektoré obce  zber do kontajnerov  1100 l uložených v častiach obce. Separovaný zber sa realizuje pri komoditách -  sklo, papier, plasty, PET fľaše, batérie a akumulátory, pneumatiky, vyradené  elektrické a elektronické zariadenia.  Členské obce Združenia chcú systém  a spôsob separovania zložiek komunálneho odpadu zjednotiť a rozšíriť.

Čo chceme robiť
Jedným z cieľov tohto projektu je, aby biologicky rozložiteľný materiál ( opadané lístie, pokosená tráva, drobné zvyšky z jedál a pod. ) nekončil v kontajneroch na komunálny odpad, ale zhodnotil sa ako prirodzené hnojivo – kompost. Z tohto dôvodu dostala každá domácnosť jeden 700 litrový kompostér, ktorý slúži na tento účel. Využívaním časti odpadu na výrobu kompostu ušetrí obec finančné prostriedky na poplatkoch za uloženie na skládkach komunálneho odpadu. Projekt rieši aj triedenie iného odpadu a jeho odovzdanie na  ďalšie spracovanie. Každá domácnosť dostane v tomto roku zdarma tri plastové 120 litrové farebne rozlíšené kontajnery, do ktorých budú občania dávať vybrané druhy odpadov:

Do modrej nádoby - papier,

  • Patria sem: noviny,  časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka, krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier, papierový obal a pod.
  • Nepatria sem:  umelohmotné obaly, vrstvené obaly, voskovaný papier, papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny, krabičky od cigariet, špinavý či  mastný papier, kopírovací papier a pod.

Do zelenej nádoby  - sklo,

  • Patria sem: sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky,  črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a pod.
  • Nepatria sem: vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtované sklo, fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovka, žiarivka a pod.

Do žltej nádoby  - plasty,

  • Patria sem: PE (polyetylén) – LDPE a HDPE (light/high density PE – PE s nízkou/vysokou hustotou): číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky od kozmetických a  čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš;  PET (polyetyléntereftalát): fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov; PP  (polypropylén): obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne plastové   nádobky a hračky; PS (polystyrén): penový polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové nádobky; PVC (polyvinylchlorid): vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, obaly kozmetických výrobkov, plastové okná a nábytok a pod.
  • Nepatria sem: znečistené obaly chemikáliami a olejmi, viacvrstvové obaly,  hrubo znečistené plasty (zeminou, farbami), podlahové krytiny, guma, molitan a  pod.

Vývoz vytriedených odpadov podľa harmonogramu nám zabezpečuje firma Kosit a. s.      Bude záležať na prístupe jednotlivcov, aký úspech bude mať zavedenie  projektu do života. Dôsledným triedením odpadu môžeme ušetriť na vývoze  komunálneho odpadu podstatné finančné  čiastky. Ušetrené peniaze môžeme  použiť na iné potrebné veci, alebo zabrániť zvýšeniu poplatkov, ktoré na  likvidáciu domového odpadu vyberáme od občanov.

Elektronické služby

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 08:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový  deň
Piatok: 08:00 - 12:00 12:30 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár

Návštevnosť