Komisie

Komisia finančná a správy obecného majetku:
Predseda: Slávka Kočišová
Členovia:   Ing. Stanislav Hric
                   Ing. Jarmila Partilová 

Komisia kultúry
Predseda: Eva Novotná
Členovia:  Mária Hricová
                  Emília Gondžúrová

Komisia školstva
Preseda: Mgr. Františka Mihoková
Členovia: Monika Horváthová
                 Dávid Vargovčík
                 Jozef Bečaver

       
Komisia mládeže a športu:
Predseda: Dávid Vargovčík
Členovia:  Daniel Vojta
                  Pavol Talian
                  Jozef Bečaver

Komisia sociálna, priestupkov a verejného poriadku
Predseda: PhDr. Ingrid Doležalová
Členovia:  Michal Paumer
                  Miloslav Matuščák
                  Mikuláš Pauco 

Komisia ochrany životného prostredia a výstavby
Predseda: Daniel Ferenc
Členovia:  Jozef Bečaver
                  Ján Peter

Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov:
Predseda: PhDr. Ingrid Doležalová
Členovia:  Pavol Talian
                  Slávka Kočišová
                  Daniel Ferenc

Elektronické služby

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 08:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový  deň
Piatok: 08:00 - 12:00 12:30 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár

Návštevnosť