Komisie

Komisia na ochranu verejného poriadku:
Predseda: Miloslav Matuščák
Členovia:
 1. Michal Paumer
 2. František Krupa
 3. Tomáš Valiček
Komisia pre šport a mládež:
Predseda: Jozef Bečaver
Členovia:
 1. Slavomír Onder
 2. JUDr. Patrik Katica
 3. Ján Peter
Komisia finančná a správy obecného majetku:
Preseda: Jozef Pazdič
Členovia: 
 1. Filip Pazdič
 2. Mgr. Ján Katica ml.                              
Komisia výstavby a životného prostredia:
Predseda: Ján Žilka
Členovia:

       1. Pavol Končár
       2. Mgr. Marek Sukovský
       3. Tomáš Klopko

Komisia sociálna :     (komisia dočasne zrušená)
Predseda: 
Členovia:

 1. PhDr. Ingrid Doležalová
 2. Miloslav Matuščák

Komisia pre kultúru a školstvo:
Predseda: Ján Peter
Členovia:

 1. Mgr. Slavomíra Kožlejová
 2. Ľubica Žilková
 3. Eva Bečaverová

Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov:
Predseda: Marián Kožlej
Členovia:  poslanci obecného zastupiteľstva

 1. Ján Peter
 2. Jozef Bečaver
 3. Ján Žilka
 4. Jozef Pazdič
 5. Marián Kožlej
 6. Miloslav Matuščák
 7. Ján Holoďák

Hlavný kontrolór: Zdenka Pankuchová

Elektronické služby

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 08:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový  deň
Piatok: 08:00 - 12:00 12:30 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár

Návštevnosť