Úradná tabuľa

Stretnutie k projektu kanalizácie a ČOV v Lade

 05.01.2023

PROJEKT KANALIZÁCIE A ČOV V LADE

Na pozvanie starostu obce Ing. Milana Hudáka sa uskutočnilo v zasadačke obecného úradu 5.1.2023 pracovné stretnutie s pánom projektantom, ktorý spracováva projekt s názvom "Obec Lada - kanalizácia a ČOV" za účasti bývalého starostu obce a zástupkyne starostu.

Cieľom stretnutia bola prezentácia spracovaného projektu "Obec Lada - kanalizácia a ČOV" a následných krokov k stavebnému povoleniu. 

Milí občania, čaká nás ešte dlhá cesta k samotnej realizácii stavby (zmluvy o budúcich zmluvách k predmetnej stavbe, stavebné povolenie, ale hlavne finančné zabezpečenie realizácie projektu).

Prosíme občanov o súčinnosť a trpezlivosť pri ďalších krokoch vedúcich k stavebnému povoleniu.

O ďalších krokoch budeme informovať.

Ing. Milan Hudák, starosta obce

  1 2 3 4

  Elektronické služby

  Úradné hodiny

  Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
  Utorok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
  Streda: 08:00 - 12:00 12:30 - 17:00
  Štvrtok: nestránkový  deň
  Piatok: 08:00 - 12:00 12:30 - 14:00

  Fotogaléria

  Kalendár

  Návštevnosť